mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Jednostki Pomocy Społecznej

Placówki opiekuńczo - wychowawcze:

- Dom Dziecka „Dom pod Kasztanami”

- Wioska Dziecięca SOS


Placówki wsparcia dziennego (świetlice) – prowadzone przez:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu

- Caritas Diecezji Siedleckiej

- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl Życia"

- Rzymskokatolicką Parafię pw. Św. Józefa

- Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce


Ośrodki wsparcia:

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy MOPR w Siedlcach

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach


Inne jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej "Dom nad Stawami"

- Warsztat Terapii Zajęciowej

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy 

Dom Dziecka „Dom pod Kasztanami”

1.

Typ placówki

socjalizacyjna

2.

Imię i nazwisko dyrektora placówki

Katarzyna Graniszewska

3.

Adres do korespondencji

Ulica

Daszyńskiego

Numer

10

Kod pocztowy

08-110

Miejscowość

Siedlce

4.

Telefon/Fax

(25) 755 15 90

5.

e-mail

ddzsiedlce@o2.pl

6.

Organ prowadzący

(gmina, powiat, organizacja pozarządowa,
zw. wyznaniowe, kościoły

Miasto Siedlce

Nazwa

Prezydent Miasta

Ulica

Skwer Niepodległości

Numer

2

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

7.

Liczba miejsc w placówce

30

8.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce w 2018 roku

5 471,89 zł

 

Wioska Dziecięca SOS

1.

Typ placówki

 rodzinna

2.

Imię i nazwisko dyrektora placówki

Jarosław Świerczewski

3.

Adres do korespondencji

Ulica

Dzieci Zamojszczyzny 

Numer

37

Kod pocztowy

08-110

Miejscowość

Siedlce

4.

Telefon

(25) 643 40 77

5.

Fax

(25) 643 40 77 wew. 40

6.

e-mail

siedlce@sos-wd.org

7.

Organ prowadzący

(gmina, powiat, organizacja pozarządowa,
zw. wyznaniowe, kościoły

Organizacja pozarządowa

Nazwa

Stowarzyszenie SOS
Wioski Dziecięce w Polsce

Ulica

Aleja Wilanowska

Numer

309A

Kod pocztowy

02-665

Miejscowość

Warszawa

8.

Zasięg placówki (gmina, powiat, inny – jaki?)

Kraj

9.

Liczba miejsc w placówce

101

10.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce w 2018 roku

4 974,37 zł
(do pokrycia przez powiaty 3 000 zł)

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu

1.

Imię i nazwisko Sekretarza Zarządu

Tadeusz Kowalski

2.

Adres do korespondencji

Ulica

3 Maja

Numer

46

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

3.

Telefon/Fax

(25) 632 36 24

4.

e-mail

tpd@onet.pl

5.

Organ prowadzący

(gmina, powiat, organizacja pozarządowa,
zw. wyznaniowe, kościoły

 Stowarzyszenie 

Nazwa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu

Ulica

3 Maja

Numer

46A

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

6.

Liczba dzieci objętych opieką

20

 

Caritas Diecezji Siedleckiej
Świetlica socjoteraputyczna

1.

Imię i nazwisko dyrektora organu prowadzącego

Ks. Marek Bieńkowski

2.

Adres do korespondencji

Ulica

Bpa Świrskiego

Numer

57

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

3.

Telefon

519 110 109

4.

e-mail

swietlica-siedlce@wp.pl

5.

Organ prowadzący

(gmina, powiat, organizacja pozarządowa,
zw. wyznaniowe, kościoły

Kościelna osoba prawna będąca organizacją
pożytku publicznego

Nazwa

Caritas Diecezji Siedleckiej

Ulica

Budowlana

Numer

1

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

6.

Liczba dzieci objętych opieką

30

 

Caritas Diecezji Siedleckiej
Świetlica profilaktyczno-wychowawcza

1.

Imię i nazwisko dyrektora organu prowadzącego

Ks. Marek Bieńkowski

2.

Adres do korespondencji

Ulica

Floriańska

Numer

3

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

3.

Telefon

696 799 245

4.

e-mail

caritas-siedlce@wp.pl

5.

Organ prowadzący

(gmina, powiat, organizacja pozarządowa,
zw. wyznaniowe, kościoły

Kościelna osoba prawna będąca organizacją
pożytku publicznego

Nazwa

Caritas Diecezji Siedleckiej

Ulica

Budowlana

Numer

1

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

6.

Liczba dzieci objętych opieką

30

 

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”

1.

Imię i nazwisko Prezesa organu prowadzącego

Danuta Woch

2.

Adres do korespondencji

Ulica

Młynarska

Numer

19/5 i 7

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

3.

Telefon

(25) 644 57 06

4.

e-mail

stylzycia@poczta.onet.pl

5.

Organ prowadzący

(gmina, powiat, organizacja pozarządowa,
zw. wyznaniowe, kościoły

Stowarzyszenie 

Nazwa

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
"Styl Życia"

Ulica

Młynarska

Numer

19/5 i 7

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

6.

Liczba dzieci objętych opieką

18

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa

1.

Imię i nazwisko Proboszcza parafii prowadzącej

ks. Sławomir Olopiak

2.

Adres do korespondencji

Ulica

Sokołowska

Numer

124

Kod pocztowy

08-110

Miejscowość

Siedlce

3.

Organ prowadzący

(gmina, powiat, organizacja pozarządowa,
zw. wyznaniowe, kościoły

Kościół rzymskokatolicki

Nazwa

Parafia pw. Św. Józefa

Ulica

Sokołowska

Numer

124

Kod pocztowy

08-110

Miejscowość

Siedlce

4.

Liczba miejsc w placówce

30

 

Stowarzyszenie "Prometeusz" Siedlce

1.

Imię i nazwisko Prezesa organu prowadzącego

Dariusz Skiermut

2.

Adres do korespondencji

Ulica

Daszyńskiego

Numer

17

Kod pocztowy

08-110

Miejscowość

Siedlce

3.

Telefon

881 729 485

4.

e-mail

prometeusz-siedlce@wp.pl

5.

Organ prowadzący

(gmina, powiat, organizacja pozarządowa,
zw. wyznaniowe, kościoły

Stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie "Prometeusz" Siedlce

Ulica

Wesoła

Numer

32

Kod pocztowy

08-103

Miejscowość

Stare Opole

6.

Liczba miejsc w placówce

20

 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy MOPR w Siedlcach

1.

Imię i nazwisko Kierownika ŚDS

Kamil Wielgórski

2.

Adres do korespondencji

Ulica

Sienkiewicza

Numer

32

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

3.

Telefon

25 794 30 23

4.

Fax

25 794 30 03

5.

e-mail

sekretariat@mopr.siedlce.pl

6.

Organ prowadzący

(gmina, powiat, organizacja pozarządowa,
zw. wyznaniowe, kościoły

Jednostka organizacyjna
Miasta Siedlce

Nazwa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Ulica

Sienkiewicza

Numer

32

Kod pocztowy

08 – 110

Miejscowość

Siedlce

7.

Liczba miejsc

30

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach

1.

Imię i nazwisko Dyrektora ŚDS

Magdalena Grudzień-Soszyńska

2.

Adres do korespondencji

Ulica

Dzieci Zamojszczyzny

Numer

39

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

3.

Telefon/Fax

25 644 30 88

4.

e-mail

dyrektor@sds.siedlce.pl

5.

Organ prowadzący

(gmina, powiat, organizacja pozarządowa, zw. wyznaniowe, kościoły

Miasto Siedlce

Nazwa

Prezydent Miasta

Ulica

Skwer Niepodległości

Numer

2

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

6.

Liczba miejsc

25

 

Dom Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”

1.

Typ placówki

Dom dla osób w podeszłym wieku
i osób przewlekle somatycznie chorych

2.

Imię i nazwisko dyrektora placówki

Maria Wierzejska

3.

Adres do korespondencji

Ulica

Poniatowskiego

Numer

32

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

4.

Telefon

25 794 31 41

5.

Fax

25 794 31 49

6.

e-mail

sekretariat@domnadstawami.pl

7.

Organ prowadzący

(gmina, powiat, organizacja pozarządowa,
zw. wyznaniowe, kościoły

Miasto Siedlce

Nazwa

Prezydent Miasta

Ulica

Skwer Niepodległości

Numer

2

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

8.

Zasięg placówki

Kraj

9.

Liczba miejsca w Placówce

105

10.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu w 2017 roku

3 750,00zł

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

1.

Imię i nazwisko dyrektora Warsztatu

Ks. Marek Bieńkowski

2.

Imię i nazwisko kierownika Warsztatu

Katarzyna Pieniak

3.

Adres do korespondencji

Ulica

Bpa Świrskiego

Numer

57

Kod pocztowy

08–110

Miejscowość

Siedlce

4.

Telefon/Fax

25 644 14 48, 501 339 443

5.

Organ prowadzący

(gmina, powiat, organizacja pozarządowa,
zw. wyznaniowe, kościoły

Kościelna Osoba Prawna będąca Organizacją
Pożytku Publicznego

Nazwa

Caritas Diecezji Siedleckiej

Ulica

Budowlana

Numer

1

Kod pocztowy

08 – 110

Miejscowość

Siedlce

6.

Liczba miejsc w placówce

35

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA