mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Projekty EFS - "Jestem"

Projekt "Jestem!"

Projekcja filmów poruszających problemy osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Konferencja "Psychiatria środowiskowa - Prawo do godności"

Informacja o zrealizowanym w 2008 roku projekcie "Jestem!"

Galeria

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu SamopomocyProjekt "Jestem!"

W ramach projektu "Jestem!" (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie) jako narzędzie wykorzystano program aktywności lokalnej. Projekt obejmie wsparciem 31 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi uczęszczających na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz lokalna społeczność. Działania ujęte w projekcie mają na celu zwiększenie aktywność ww. grupy do pełniejszego udziału w życiu społecznym i zawodowym, zwiększanie dostępności do usług w zakresie specjalistycznego poradnictwa oraz kształtowanie wśród Siedlczan prawdziwego wizerunku osoby z zaburzeniami psychicznymi, zmienianie izolacyjnych postaw otoczenia wobec ww. grupy, w szczególności podniesienie wiedzy pracodawców nt. specyficznych problemów wynikających z zaburzeń psychicznych.

Wśród elementów ujętych w projekcie nakierowanych bezpośrednio na uczestników ŚDS znajdują się m.in.:
warsztaty "Aktywny na rynku pracy",
zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności o charakterze zawodowym – kurs florystyki i kurs "sałatkowe szaleństwo" z elementami cateringu,
środowiskowa praca socjalna realizowana przez terapeutę.
W działaniach o charakterze środowiskowym nakierowanych na mieszkańców Siedlec wpisane są:
Impreza integracyjna z okazji 10. rocznicy działalności ŚDS, z udziałem grupy docelowej i zaproszonych gości,
Dwudniowa konferencja "Psychiatria środowiskowa – Prawo do godności" połączona z wystawą prac plastycznych uczestników ŚDS i Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ "Przez sztukę do zdrowia" oraz spektaklem grupy "Stop – klatka" nt. symptomów choroby psychicznej,
Projekcja filmów o tematyce dot. problemów osób niepełnosprawnych,
Organizacja Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego (poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, medyczne i zawodowe).


Prace uczestników projektu wydane w formie kart pocztowych
Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny na rzecz zdrowia psychicznego

Projekt pn. "Jestem!" współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o uruchomieniu Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego na rzecz zdrowia psychicznego.

Punkt będzie czynny w soboty, od 4 października do 13 grudnia br. (z wyjątkiem 1 listopada), w godz. 8.30 – 13.30, w siedzibie MOPR przy ul. Sienkiewicza 32 w Siedlcach.

Bezpłatnych specjalistycznych konsultacji w kwestiach związanych z niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego udzielać będą lekarze psychiatrzy, psycholog, prawnik, doradca zawodowy i pracownik socjalny.
Szczegółowy harmonogram dyżurów Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego na rzecz zdrowia psychicznego:
pobierz PDF »» .

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta
zainteresowanych problematyką i promowaniem zdrowia psychicznego
.Konferencja "Psychiatria środowiskowa - Prawo do godności"

Konferencja
"Psychiatria środowiskowa - Prawo do godności" współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Konferencji
„Psychiatria środowiskowa – Prawo do godności”

 

23.10.2008 r. (czwartek)

 

10.00 – 11.00 - Rejestracja Uczestników
11.00 – 11.15 - Otwarcie Konferencji

Część I – Aspekt medyczny

11.15 – 11.45 - Joanna Waniek (IPiN) – „Co to znaczy chorować psychicznie”
11.45 – 12.30 - Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka (IPiN; MCZP) – “Błądzić po ludzku – zdrowie i niezdrowie

                         psychiczne jako wyzwanie dla wspólnoty lokalnej i jej samorządu”
12.30 – 13.00 - Renata Szram (Ordynator Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Siedlcach) – „Działalność SPZOZ

                         w Siedlcach w zakresie lecznictwa psychiatrycznego i perspektywy rozwoju”
13.00 – 14.00 - Obiad

Część II – Aspekt społeczny

14.00 – 14.30 - Halina Lipke (Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW) – „Pomoc społeczna w systemie

                         środowiskowego oparcia społecznego na przykładzie woj. mazowieckiego”
14.30 – 15.00 - Maria Gadomska (Dyrektor MOPR w Siedlcach) – „System środowiskowego oparcia społecznego

                         dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Siedlcach”

15.00 – 15.15 - Wręczenie statuetek „Anioł Słuchającego Serca” (wyróżnienie nadawane przez uczestników

                         Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach)

15.15 – 16.00 - Wernisaż V edycji wystawy plastycznej „Przez twórczość do zdrowia” (twórczość pacjentów

                         Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Siedlcach i uczestników Środowiskowego Domu

                         Samopomocy w Siedlcach)

15.30 - 17.00 - Zwiedzanie wystawy
 

24.10.2008r. (piątek)

 

Część I – Aspekt prawno – etyczny

9.00 - 9.30 - Laura Koba (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) „Prawa człowieka a godność osobowa

                    w dokumentach Rady Europy”

9.00 - 10.00 - Przedstawiciel Sądu Okręgowego „Przymus bezpośredni wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

                      – prawo i praktyka”

10.00 - 10.30 - Ks. Bp dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof. UMK w Toruniu „Proroczy dar obecności osób

                        z zaburzeniami psychicznymi”

10.30 - 11.00 - Przerwa kawowa

11.00 - 12.00 - Projekt „Na krawędzi” (Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop –  Klatka)

12.00 – 13.00 - Obiad

Część II - Aspekt zawodowy

13.00 – 13.30 - Ks. Krzysztof Hapon ( Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej) „Zakład Aktywności Zawodowej

                         – cele i zadania”

13.30 - 14.00 - Katarzyna Boguszewska (Fountain House w Warszawie) „Model zatrudnienia przejściowego

                         na przykładzie Domu pod Fontanną w Warszawie”

14.00 - 14.30 - Barbara Chwedorzewska – Kowalska (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

                        „Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi w świetle przepisów”

14.30 - Refleksje uczestników, podsumowanie Konferencji
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o realizowanym w 2008 roku projekcie
pn.: "Jestem!
"

Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi (Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przy MOPR w Siedlcach), promocja zdrowia psychicznego oraz przełamywanie barier społecznych związanych z negatywnym, stereotypowym postrzeganiem osób z chorobą psychiczną.

W ramach projektu podjęto przedsięwzięcia adresowane do grupy docelowej oraz lokalnej społeczności (w ramach Programu Aktywności Lokalnej).
• Grupa docelowa
- Trening kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych "Aktywny na rynku pracy",
- Kurs kompetencji zawodowych z zakresu florystyki,
- Kurs kompetencji zawodowych "Sałatkowe szaleństwo z elementami cateringu".
• Działania o charakterze środowiskowym
- Impreza integracyjna z okazji 10-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Konferencja pn.: "Psychiatria środowiskowa – Prawo do godności",
- Spektakl pn.: „Na krawędzi” Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP – KLATKA (4 edycje),
- Wystawa prac plastycznych Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Pacjentów Oddziału Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.: "Przez twórczość do zdrowia" (4 edycje),
- Projekcja filmów poruszających problemy osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.Galeria

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dobry Start 300+
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt