mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Zadania Realizowane z Budżetu Państwa lub Państwowych Funduszy Celowych

 

 

Miasto Siedlce realizuje program osłonowy dofinansowany ze środków Budżetu Państwa
przyjęty w oparciu o założenia Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Moduł II – realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”

 

Wartość dofinansowania: 29 520,00 zł

Całkowita wartość zadania: 36 900,00 zł

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
Projekt zakłada, że usługami teleopiekuńczymi objętych zostanie łącznie 60 osób z terenu Miasta Siedlce,
w wieku 60 lat i więcej.

 

Data podpisania umowy: maj 2024 r.

 


 

 

Miasto Siedlce realizuje w 2024 roku wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
dofinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

 

Kwota dofinansowania: 304 693 zł

 

Całkowita wartość zadania: 915 000 zł

 

Celem Programu jest zapewnienie gorącego posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach Programu udzielana jest pomoc w formie gorącego posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

 


 

 

Miasto Siedlce realizuje program osłonowy przyjęty w oparciu o założenia
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”,
dofinansowany ze środków Budżetu Państwa

 

Kwota dofinansowania: 6 804,00 zł

 

Całkowita wartość zadania: 10 290,00 zł

 

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
Projekt zakłada, że usługami teleopiekuńczymi objętych zostanie łącznie 49 osób z terenu Miasta Siedlce,
w wieku 65 lat i więcej.

 


 

Miasto Siedlce realizuje w 2023 roku wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
dofinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

 

Kwota dofinansowania: 419 399 zł

 

Całkowita wartość zadania: 744 000 zł

 

Celem Programu jest zapewnienie gorącego posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach Programu udzielana jest pomoc w formie gorącego posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

 


 

 

Miasto Siedlce realizuje w 2022 roku wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
dofinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

 

Kwota dofinansowania: 323 880 zł

 

Całkowita wartość zadania: 628 000 zł

 

Celem Programu jest zapewnienie gorącego posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach Programu udzielana jest pomoc w formie gorącego posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

  

Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego,
w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Kwota dofinansowania: 1 414 944,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 434 944,00 zł


Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 


 

 

Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego,
w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Kwota dofinansowania: 247 248,00 zł

Całkowita wartość zadania: 257 248,00 zł


Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych
ze sprawowaniem opieki, a także zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Miasta Siedlce realizowane będą w formie:
­ pobytu dziennego w miejscu zamieszkania Uczestnika Programu;
­ pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez Uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach Siedlce.

 


 

 

Miasto Siedlce realizuje program osłonowy przyjęty w oparciu o założenia
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł II, edycja 2022,
finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Kwota dofinansowania: 62 500,00 zł

Całkowita wartość zadania: 62 500,00 zł


Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscy zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Beneficjenci programu wyposażeni zostają w tzw. opaskę telemedyczną na nadgarstek umożliwiającą szybki kontakt z centrum alarmowym i udzielenie pomocy adekwatnej do sytuacji.
Projekt zakłada, że usługami teleopiekuńczymi objętych zostanie łącznie 50 osób z terenu Miasta Siedlce, w wieku 65 lat i więcej.

 


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA