mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Irena, Wincenty, Julianna

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Fundusz Alimentacyjny

Rodzaje świadczeń:


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy

Termin i sposób załatwienia


Fundusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres owy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA: Aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego za m-c październik należy złożyć wniosek najpóźniej do dnia 31 października danego roku. Wydanie decyzji i wypłata świadczeń nastąpi z zachowaniem wyżej wymienionych terminów.

 
Świadczenia wypłaca się na jedną z dwóch form płatności:
przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
wypłata gotówkowa w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 według miesięcznego harmonogramu wypłat zamieszczanego na stronie internetowej oraz w siedzibie MOPR
 

Aktualne wzory druków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dostępne są na podstronie Druki wniosków, a także na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Miejsce złożenia dokumentów
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Krystyny Osińskiej 6 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 14.30, a w środy w godzinach od 10.00 do 18.00.

 

Wnioski można również złożyć drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz ePUAP.

 

Informacje udzielane są:
w sprawie świadczeń rodzinnych pod nr tel. 25 794 31 62
w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego pod nr tel. 25 794 31 63

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Miejski Zespół Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA