mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Prace społecznie użyteczne

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu SamopomocyRok 2024

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2024 roku. (2022-12-08) - pobierz»»
Wnioski można składać w terminie do 29.12.2023 r. w Biurze Obsługi Interesanta MOPR, ul. Prusa 16/18 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz w środy w godzinach od 10.00 do 17.00 bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2023 roku:
 
1. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce;
2. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce;
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce;
4. Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce;
5. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła w Siedlcach, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce;
6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach, ul. 3 Maja 46, 08 – 110 Siedlce;
7. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” w Siedlcach, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce;
8. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Józefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124, 08 – 110 Siedlce;
9. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce;
10. Bank Żywności w Siedlcach, ul. Starzyńskiego 4B, 08 – 110 Siedlce;
11. Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08 – 110 Siedlce;
12. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Prusa 16/18, 08 – 110 Siedlce.


Rok 2023

Wzory druków, o których mowa w porozumieniach w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych w 2023 roku  (2022-05-02):
 Załącznik Nr 1 – Regulamin realizacji prac społecznie użytecznych - pobierz»»
 Załącznik Nr 2 – Zawiadomienie o przyjęciu osoby skierowanej do wykonywania prac - pobierz»»
 Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące uczestnictwa osoby skierowanej w szkoleniu bhp - pobierz»»
 Załącznik Nr 4 – Ewidencja prac społecznie użytecznych - pobierz»»
 Załącznik Nr 5 – Zawiadomienie o naruszeniu zasad wykonywania prac przez osobę skierowaną - pobierz»»

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2023 roku. (2022-12-05) - pobierz»»
Wnioski można składać w terminie do 16.12.2022 r. w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, natomiast od 20.12.2022 r. do 30.12.2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta na ul. Prusa 16/18, w godzinach od 8.00 do 14.00 (wejście od podwórka ul. Poniatowskiego) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2022 roku:
 
1. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce;
2. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce;
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce;
4. Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce;
5. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła w Siedlcach, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce;
6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach, ul. 3 Maja 46, 08 – 110 Siedlce;
7. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” w Siedlcach, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce;
8. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Józefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124, 08 – 110 Siedlce;
9. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce;
10. Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08 – 110 Siedlce;
11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce.


Rok 2022

Wzory druków, o których mowa w porozumieniach w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych w 2022 roku  (2022-05-10):
 Załącznik Nr 1 – Regulamin realizacji prac społecznie użytecznych - pobierz»»
 Załącznik Nr 2 – Zawiadomienie o przyjęciu osoby skierowanej do wykonywania prac - pobierz»»
 Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące uczestnictwa osoby skierowanej w szkoleniu bhp - pobierz»»
 Załącznik Nr 4 – Ewidencja prac społecznie użytecznych - pobierz»»
 Załącznik Nr 5 – Zawiadomienie o naruszeniu zasad wykonywania prac przez osobę skierowaną - pobierz»»

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2022 roku. (2021-12-06) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 (w godzinach od 8.00 do 14.00), poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy głównym wejściu do Ośrodka (w godzinach od 8.00 do 16.00) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej, do dnia 31.12.2021 r.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2021 roku:
 
1. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce;
2. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce;
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce;
4. Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce;
5. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła w Siedlcach, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce;
6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach, ul. 3 Maja 46, 08 – 110 Siedlce;
7. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” w Siedlcach, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce;
8. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Józefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124, 08 – 110 Siedlce;
9. Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08 – 110 Siedlce;
10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce.


Rok 2021

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2021 roku. (2020-12-02) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 (w godzinach od 8.00 do 12.00), poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy głównym wejściu do Ośrodka (w godzinach od 8.00 do 16.00) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej, do dnia 31.12.2020 r.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2020 roku:
 
1. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce;
2. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce;
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce;
4. Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce;
5. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła w Siedlcach, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce;
6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach, ul. 3 Maja 46, 08 – 110 Siedlce;
7. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” w Siedlcach, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce;
8. Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08 – 110 Siedlce;
9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce.


Rok 2020

Wzory druków, o których mowa w porozumieniach w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych w 2020 roku  (2019-06-02):
 Załącznik Nr 1 – Regulamin realizacji prac społecznie użytecznych - pobierz»»
 Załącznik Nr 2 – Zawiadomienie o przyjęciu osoby skierowanej do wykonywania prac - pobierz»»
 Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące uczestnictwa osoby skierowanej w szkoleniu bhp - pobierz»»
 Załącznik Nr 4 – Ewidencja prac społecznie użytecznych - pobierz»»
 Załącznik Nr 5 – Zawiadomienie o naruszeniu zasad wykonywania prac przez osobę skierowaną - pobierz»»

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2020 roku. (2019-12-02) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 13 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2019 r.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2019 roku:
 
1. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce;
2. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce;
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce;
4. Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce;
5. Polski Związek niewidomych, Zarząd Koła w Siedlcach, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce;
6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach, ul. 3 Maja 46, 08 – 110 Siedlce;
7. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach, ul. Dzieci
    Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce;
8. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach, ul. Młynarska 19/5, 08 – 110 Siedlce;
9. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” w Siedlcach, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce;
10. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Józefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124, 08 – 110 Siedlce;
11. Miejski Żłobek w Siedlcach, ul. Batorego 2, 08 – 110 Siedlce;
12. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach, ul. Batorego 4, 08 – 110 Siedlce;
13. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Siedlcach, ul. Ściegiennego 19, 08 – 110 Siedlce;
14. Miejskie Przedszkole Nr 9 w Siedlcach, ul. gen. Orlicz – Dreszera 7, 08 – 110 Siedlce;
15. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach, ul. Woszczerowicza 9, 08 – 110 Siedlce;
16. Miejskie Przedszkole Nr 15 w Siedlcach, ul. Osiedlowa 5, 08 – 110 Siedlce;
17. Miejskie Przedszkole Nr 17 w Siedlcach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 08 – 110 Siedlce;
18. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20 w Siedlcach, ul. Osiedlowa 3, 08 – 110 Siedlce;
19. Miejskie Przedszkole Nr 22 w Siedlcach, ul. Podlaska 8, 08 – 110 Siedlce;
20. Miejskie Przedszkole Nr 25 w Siedlcach, ul. Okrzei 22, 08 – 110 Siedlce;
21. Miejskie Przedszkole Nr 26 w Siedlcach, ul. Mazurska 6, 08 – 110 Siedlce;
22. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, ul. Konarskiego 5/7,
     08 – 110 Siedlce;
23. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach, ul. Szkolna 2, 08 – 110 Siedlce;
24. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach,
     ul. Sekulska 10, 08 – 110 Siedlce;
25. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach, ul. 10 Lutego 18, 08 – 110 Siedlce;
26. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach,
     ul. Sienkiewicza 49, 08 – 110 Siedlce;
27. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach, ul. Starowiejska 23, 08 – 110 Siedlce;
28. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, ul. Graniczna 1, 08 – 110 Siedlce;
29. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach, ul. Wiśniowa 11, 08 – 110 Siedlce;
30. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach, ul. Chopina 10,
     08 – 110 Siedlce;
31. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
     ul. Prusa 12, 08 – 110 Siedlce;
32. IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach, ul. Konarskiego 1,
     08 – 110 Siedlce;
33. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce.


Rok 2019

Wzory druków, o których mowa w porozumieniach w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych w 2019 roku  (2019-05-09):
 Załącznik Nr 1 – Regulamin realizacji prac społecznie użytecznych - pobierz»»
 Załącznik Nr 2 – Zawiadomienie o przyjęciu osoby skierowanej do wykonywania prac - pobierz»»
 Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące uczestnictwa osoby skierowanej w szkoleniu bhp - pobierz»»
 Załącznik Nr 4 – Ewidencja prac społecznie użytecznych - pobierz»»
 Załącznik Nr 5 – Zawiadomienie o naruszeniu zasad wykonywania prac przez osobę skierowaną - pobierz»»

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2019 roku. (2018-12-03) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 40 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2018 r.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2018 roku:
 
1. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce
2. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób
    z autyzmem, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
4. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe, ul. Jana Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce
5. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce
6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu w Siedlcach, ul. 3 Maja 46 A,
    08 – 110 Siedlce
7. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach, ul. Dzieci
    Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
8. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”, ul. Młynarska 19/5, 08 – 110 Siedlce
9. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” KOS, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce
10. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętego Józefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124, 08 – 110 Siedlce
11. Miejski Żłobek, ul. Stefana Batorego 2, 08 – 110 Siedlce
12. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach, ul. Stefana Batorego 4, 08 – 110 Siedlce
13. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 19, 08 – 110 Siedlce
14. Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Orlicz – Dreszera 7, 08 – 110 Siedlce
15. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner, ul. Woszczerowicza 9, 08 – 110 Siedlce
16. Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Osiedlowa 5, 08 – 110 Siedlce
17. Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 08 – 110 Siedlce
18. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20, ul. Osiedlowa 3, 08 – 110 Siedlce
19. Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 8, 08 – 110 Siedlce
20. Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Okrzei 22, 08 – 110 Siedlce
21. Miejskie Przedszkole Nr 26, ul. Mazurska 6, 08 – 110 Siedlce
22. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Konarskiego 5/7, 08 – 110 Siedlce
23. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gabriela Narutowicza, ul. Szkolna 2, 08 – 110 Siedlce
24. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, ul. Sekulska 10,
     08 – 110 Siedlce
25. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul 10-go Lutego 18, 08 – 110 Siedlce
26. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach,
     ul. Sienkiewicza 49, 08 – 110 Siedlce
27. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego, ul. Starowiejska 23, 08 – 110 Siedlce
28. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Graniczna 1, 08 – 110 Siedlce
29. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5, 08 – 110 Siedlce
30. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. J. Bema, ul. Fryderyka Chopina 10, 08 – 110 Siedlce
31. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi, ul. B. Prusa 12,
     08 – 110 Siedlce
32. IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ul. Sokołowska 161 B,
     08 – 110 Siedlce
33. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce


Rok 2018

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2018r. (2017-11-30) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 40 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2017 r.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - pobierz»»

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2017r.:

1. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce
2. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób
    z autyzmem, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
4. Bank Żywności w Siedlcach, ul. Starzyńskiego 4, 08 – 110 Siedlce
5. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe, ul. Jana Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce
6. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu w Siedlcach, ul. 3 Maja 46 A,
    08 – 110 Siedlce
8. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach,
    ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
9. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”, ul. Młynarska 19/5, 08 – 110 Siedlce
10. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” KOS, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce
11. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętego Józefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124, 08 – 110 Siedlce
12. Miejski Żłobek, ul. Stefana Batorego 2, 08 – 110 Siedlce
13. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach, ul. Stefana Batorego 4, 08 – 110 Siedlce
14. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 19, 08 – 110 Siedlce
15. Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Orlicz – Dreszera 7, 08 – 110 Siedlce
16. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner, ul. Woszczerowicza 9, 08 – 110 Siedlce
17. Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Osiedlowa 5, 08 – 110 Siedlce
18. Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 08 – 110 Siedlce
19. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20, ul. Osiedlowa 3, 08 – 110 Siedlce
20. Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 8, 08 – 110 Siedlce
21. Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Okrzei 22, 08 – 110 Siedlce
22. Miejskie Przedszkole Nr 26, ul. Mazurska 6, 08 – 110 Siedlce
23. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Konarskiego 5/7, 08 – 110 Siedlce
24. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gabriela Narutowicza, ul. Szkolna 2, 08 – 110 Siedlce
25. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, ul. Sekulska 10,
     08 – 110 Siedlce
26. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul 10-go Lutego 18, 08 – 110 Siedlce
27. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach,
     ul. Sienkiewicza 49, 08 – 110 Siedlce
28. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego, ul. Starowiejska 23, 08 – 110 Siedlce
29. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Graniczna 1, 08 – 110 Siedlce
30. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5, 08 – 110 Siedlce
31. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Unitów Podlaskich 16, 08-110 Siedlce
32. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. J. Bema, ul. Fryderyka Chopina 10, 08 – 110 Siedlce
33. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi, ul. B. Prusa 12,
     08 – 110 Siedlce
34. IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ul. Sokołowska 161 B,
     08 – 110 Siedlce
35. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce


Rok 2017

Wzory druków, o których mowa w porozumieniach w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych w 2017 roku  (2017-03-23):
 Załącznik Nr 1 – Regulamin realizacji prac społecznie użytecznych - pobierz»»
 Załącznik Nr 2 – Zawiadomienie o przyjęciu osoby skierowanej do wykonywania prac - pobierz»»
 Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące uczestnictwa osoby skierowanej w szkoleniu bhp - pobierz»»
 Załącznik Nr 4 – Ewidencja prac społecznie użytecznych - pobierz»»
 Załącznik Nr 5 – Zawiadomienie o naruszeniu zasad wykonywania prac przez osobę skierowaną - pobierz»»

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2017r. (2016-11-30) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 40 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2016 r.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2016r.:

1. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce
2. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób
    z autyzmem, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
4. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach, ul. 3 Maja 28, 08 – 110 Siedlce
5. Bank Żywności w Siedlcach, ul. Starzyńskiego 4, 08 – 110 Siedlce
6. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego
    Niesłyszących, ul. Brzeska 97, 08 – 110 Siedlce
7. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu w Siedlcach, ul. 3 Maja 46 A,
    08 – 110 Siedlce
9. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach,
    ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
10. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”, ul. Młynarska 19/5, 08 – 110 Siedlce
11. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” KOS, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce
12. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Józefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124, 08-110 Siedlce
13. Miejski Żłobek, ul. Stefana Batorego 2, 08 – 110 Siedlce
14. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach, ul. Stefana Batorego 4, 08 – 110 Siedlce
15. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. ks. Piotra Ściegiennego 19, 08 – 110 Siedlce
16. Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Orlicz – Dreszera 7, 08 – 110 Siedlce
17. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner, ul. Woszczerowicza 9, 08 – 110 Siedlce
18. Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Mieszka I 12, 08 – 110 Siedlce
19. Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Osiedlowa 5, 08 – 110 Siedlce
20. Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 08 – 110 Siedlce
21. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20, ul. Osiedlowa 3, 08 – 110 Siedlce
22. Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 8, 08 – 110 Siedlce
23. Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Okrzei 22, 08 – 110 Siedlce
24. Miejskie Przedszkole Nr 26, ul. Mazurska 6, 08 – 110 Siedlce
25. Zespół Szkół Nr 1, ul. Graniczna 1, 08 – 110 Siedlce
26. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul 10-go Lutego 18, 08 – 110 Siedlce
27. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach,
     ul. Sienkiewicza 49, 08 – 110 Siedlce
28. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego, ul. Starowiejska 23, 08 – 110 Siedlce
29. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5, 08 – 110 Siedlce
30. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Unitów Podlaskich 16, 08-110 Siedlce
31. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Konarskiego 5/7, 08 – 110 Siedlce
32. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza, ul. Szkolna 2, 08 – 110 Siedlce
33. Publiczne Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, ul. Sekulska 10,
     08 – 110 Siedlce
34. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. J. Bema, ul. Fryderyka Chopina 10, 08 – 110 Siedlce
35. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi, ul. B. Prusa 12,
     08 – 110 Siedlce
36. IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ul. Sokołowska 161 B,
     08 – 110 Siedlce
37. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32,08 – 110 Siedlce


Rok 2016

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2016r. (2014-11-27) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 39 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2015 r.


Rok 2015

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2015r. (2014-11-28) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 39 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2014 r.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2015r.:

1. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce
2. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób
    z autyzmem, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
4. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach, ul. 3 Maja 28, 08 – 110 Siedlce
5. Bank Żywności w Siedlcach, ul. Starzyńskiego 4, 08 – 110 Siedlce
6. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego
    Niesłyszących, ul. Brzeska 97, 08 – 110 Siedlce
7. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu w Siedlcach, ul. 3 Maja 46 A,
    08 – 110 Siedlce
9. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach,
    ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
10. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”, ul. Młynarska 19/5, 08 – 110 Siedlce
11. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” KOS, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce
12. Stowarzyszenie Popierania Edukacji Niepełnosprawnych „Hefajstos”, ul. Żytnia 17/19, 08 – 110 Siedlce
13. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Józefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124
14. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach, ul. Stefana Batorego 4, 08 – 110 Siedlce
15. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. ks. Piotra Ściegiennego 19, 08 – 110 Siedlce
16. Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Orlicz – Dreszera 7, 08 – 110 Siedlce
17. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner, ul. Woszczerowicza 9, 08 – 110 Siedlce
18. Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Mieszka I 12, 08 – 110 Siedlce
19. Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Osiedlowa 5, 08 – 110 Siedlce
20. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20, ul. Osiedlowa 3, 08 – 110 Siedlce
21. Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 8, 08 – 110 Siedlce
22. Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Okrzei 22, 08 – 110 Siedlce
23. Miejskie Przedszkole Nr 26, ul. Mazurska 6, 08 – 110 Siedlce
24. Zespół Szkół Nr 1, ul. Graniczna 1, 08 – 110 Siedlce
25. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul 10-go Lutego 18, 08 – 110 Siedlce
26. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach,
     ul. Sienkiewicza 49, 08 – 110 Siedlce
27. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego, ul. Starowiejska 23, 08 – 110 Siedlce
28. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach, ul. Mazurska 10,
     08 – 110 Siedlce
29. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5, 08 – 110 Siedlce
30. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Unitów Podlaskich 16, 08-110 Siedlce
31. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Konarskiego 5/7, 08 – 110 Siedlce
32. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza, ul. Szkolna 2, 08 – 110 Siedlce
33. Publiczne Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, ul. Sekulska 10,
     08 – 110 Siedlce
34. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. J. Bema, ul. Fryderyka Chopina 10, 08 – 110 Siedlce
35. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi, ul. B. Prusa 12,
     08 – 110 Siedlce
36. IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ul. Sokołowska 161 B,
     08 – 110 Siedlce
37. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32,08 – 110 Siedlce


Rok 2014

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2014r. (2013-11-29) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 39 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2013 r.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2014r.:

1. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce
2. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób
    z autyzmem, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
4. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach, ul. 3 Maja 28, 08 – 110 Siedlce
5. Bank Żywności w Siedlcach, ul. Starzyńskiego 4, 08 – 110 Siedlce
6. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego
    Niesłyszących, ul. Brzeska 97, 08 – 110 Siedlce
7. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu w Siedlcach, ul. 3 Maja 46 A,
    08 – 110 Siedlce
9. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach, ul. Dzieci
    Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
10. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”, ul. Młynarska 19/5, 08 – 110 Siedlce
11. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” KOS, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce
12. Stowarzyszenie Popierania Edukacji Niepełnosprawnych „Hefajstos”, ul. Żytnia 17/19, 08 – 110 Siedlce
13. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Józefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124
14. Miejski Żłobek, ul. Stefana Batorego 2, 08 – 110 Siedlce.
15. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach, ul. Stefana Batorego 4, 08 – 110 Siedlce
16. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. ks. Piotra Ściegiennego 19, 08 – 110 Siedlce
17. Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Orlicz – Dreszera 7, 08 – 110 Siedlce
18. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner, ul. Woszczerowicza 9, 08 – 110 Siedlce
19. Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Mieszka I 12, 08 – 110 Siedlce
20. Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Osiedlowa 5, 08 – 110 Siedlce
21. Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 6, 08 – 110 Siedlce
22. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20, ul. Osiedlowa 3, 08 – 110 Siedlce
23. Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 8, 08 – 110 Siedlce
24. Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Okrzei 22, 08 – 110 Siedlce
25. Miejskie Przedszkole Nr 26, ul. Mazurska 6, 08 – 110 Siedlce
26. Zespół Szkół Nr 1, ul. Graniczna 1, 08 – 110 Siedlce
27. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul 10-go Lutego 18, 08 – 110 Siedlce
28. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach,
     ul. Sienkiewicza 49, 08 – 110 Siedlce
29. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego, ul. Starowiejska 23, 08 – 110 Siedlce
30. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach, ul. Mazurska 10,
     08 – 110 Siedlce
31. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5, 08 – 110 Siedlce
32. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Konarskiego 5/7, 08 – 110 Siedlce
33. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza, ul. Szkolna 2, 08 – 110 Siedlce
34. Publiczne Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, ul. Sekulska 10,
     08 – 110 Siedlce
35. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Konarskiego 11, 08 – 110 Siedlce
36. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. J. Bema, ul. Fryderyka Chopina 10, 08 – 110 Siedlce
37. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi, ul. B. Prusa 12,
     08 – 110 Siedlce
38. IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ul. Sokołowska 161 B,
     08 – 110 Siedlce
39. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32,08 – 110 Siedlce


Rok 2013

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2013r. (2012-11-29) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 39 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2012 r.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2013r.:

1. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce
2. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób
    z autyzmem, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
4. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach, ul. 3 Maja 28, 08 – 110 Siedlce
5. Bank Żywności w Siedlcach, ul. Starzyńskiego 4, 08 – 110 Siedlce
6. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego
    Niesłyszących, ul. Brzeska 97, 08 – 110 Siedlce
7. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu w Siedlcach, ul. 3 Maja 46 A,
    08 – 110 Siedlce
9. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach,
    ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
10. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”, ul. Młynarska 19/5, 08 – 110 Siedlce
11. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” KOS, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce
12. Stowarzyszenie Popierania Edukacji Niepełnosprawnych „Hefajstos”, ul. Żytnia 17/19, 08 – 110 Siedlce
13. Miejski Żłobek, ul. Stefana Batorego 2, 08 – 110 Siedlce.
14. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach, ul. Stefana Batorego 4, 08 – 110 Siedlce
15. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. ks. Piotra Ściegiennego 19, 08 – 110 Siedlce
16. Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Orlicz – Dreszera 7, 08 – 110 Siedlce
17. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner, ul. Woszczerowicza 9, 08 – 110 Siedlce
18. Miejskie Przedszkole nr 14 , ul. Mieszka I 12, 08 – 110 Siedlce
19. Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Osiedlowa 5, 08 – 110 Siedlce
20. Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 6, 08 – 110 Siedlce
21. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20, ul. Osiedlowa 3, 08 – 110 Siedlce
22. Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 8, 08 – 110 Siedlce
23. Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Okrzei 22, 08 – 110 Siedlce
24. Miejskie Przedszkole Nr 26, ul. Mazurska 6, 08 – 110 Siedlce
25. Zespół Szkół Nr 1, ul. Graniczna 1, 08 – 110 Siedlce
26. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul 10-go Lutego 18, 08 – 110 Siedlce
27. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach,
     ul. Sienkiewicza 49, 08 – 110 Siedlce
28. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego, ul. Starowiejska 23, 08 – 110 Siedlce
29. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach, ul. Mazurska 10,
     08 – 110 Siedlce
30. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5, 08 – 110 Siedlce
31. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Konarskiego 5/7, 08 – 110 Siedlce
32. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza, ul. Szkolna 2, 08 – 110 Siedlce
33. Publiczne Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, ul. Sekulska 10,
     08 – 110 Siedlce
34. Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Pescantina 2, 08 – 110 Siedlce
35. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Konarskiego 11, 08 – 110 Siedlce
36. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. J. Bema, ul. Fryderyka Chopina 10, 08 – 110 Siedlce
37. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi, ul. B. Prusa 12,
     08 – 110 Siedlce
38. IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ul. Sokołowska 161 B,
     08 – 110 Siedlce
39. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32,08 – 110 Siedlce


Rok 2012

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2012r. (2011-11-25) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 39 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2011 r.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2012r.:

 

1. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce
2. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z

    autyzmem, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
4. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach, ul. 3 Maja 28, 08 – 110 Siedlce
5. Bank Żywności w Siedlcach, ul. 3 Maja 28, 08 – 110 Siedlce
6. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego

    Niesłyszących, ul. Brzeska 97, 08 – 110 Siedlce
7. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu w Siedlcach, ul. 3 Maja 46 A, 08 – 110

    Siedlce
9. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach, ul. Dzieci

    Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
10. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”, ul. Młynarska 19/5, 08 – 110 Siedlce
11. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” KOS, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce
12. Stowarzyszenie Popierania Edukacji Niepełnosprawnych „Hefajstos”, ul. Żytnia 17/19, 08 – 110 Siedlce
13. Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U”, ul. Kilińskiego 40, 08 – 110

     Siedlce.
14. Miejski Żłobek, ul. Stefana Batorego 2, 08 – 110 Siedlce.
15. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach, ul. Stefana Batorego 4, 08 – 110 Siedlce
16. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. ks. Piotra Ściegiennego 19, 08 – 110 Siedlce
17. Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Orlicz – Dreszera 7, 08 – 110 Siedlce
18. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner, ul. Woszczerowicza 9, 08 – 110 Siedlce
19. Miejskie Przedszkole nr 14 , ul. Mieszka I 12, 08 – 110 Siedlce
20. Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Osiedlowa 5, 08 – 110 Siedlce
21. Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 6, 08 – 110 Siedlce
22. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20, ul. Osiedlowa 3, 08 – 110 Siedlce
23. Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 8, 08 – 110 Siedlce
24. Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Okrzei 22, 08 – 110 Siedlce
25. Miejskie Przedszkole Nr 26, ul. Mazurska 6, 08 – 110 Siedlce
26. Zespół Szkół Nr 1, ul. Graniczna 1, 08 – 110 Siedlce
27. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul 10-go Lutego 18, 08 – 110 Siedlce
28. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach, ul.

     Sienkiewicza 49, 08 – 110 Siedlce
29. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego, ul. Starowiejska 23, 08 – 110 Siedlce
30. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach, ul. Mazurska 10, 08 – 110

     Siedlce
31. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5, 08 – 110 Siedlce
32. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Konarskiego 5/7, 08 – 110 Siedlce
33. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza, ul. Szkolna 2, 08 – 110 Siedlce
34. Publiczne Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, ul. Sekulska 10,

     08 – 110 Siedlce
35. Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Pescantina 2, 08 – 110 Siedlce
36. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Konarskiego 11, 08 – 110 Siedlce
37. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. J. Bema, ul. Fryderyka Chopina 10, 08 – 110 Siedlce
38. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi, ul. B. Prusa 12,

     08 – 110 Siedlce
39. IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ul. Sokołowska 161 B, 08 – 110

     Siedlce
40. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32,08 – 110 Siedlce


Rok 201
1

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2011r.  - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2010 r.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2011r.:

1. Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Stefana Batorego 4, 08 – 110 Siedlce
2. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Ściegiennego 19, 08 – 110 Siedlce
3. Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Orlicz – Dreszera 7, 08 – 110 Siedlce
4. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner, ul. Woszczerowicza 9, 08 – 110 Siedlce
5. Miejskie Przedszkole nr 14 , ul. Mieszka I 12, 08 – 110 Siedlce
6. Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Osiedlowa 5, 08 – 110 Siedlce
7. Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 6, 08 – 110 Siedlce
8. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20, ul. Osiedlowa 3, 08 – 110 Siedlce
9. Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 8, 08 – 110 Siedlce
10. Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Okrzei 22, 08 – 110 Siedlce
11. Miejskie Przedszkole Nr 26, ul. Mazurska 6, 08 – 110 Siedlce
12. Zespół Szkół Nr 1, ul. Graniczna 1, 08 – 110 Siedlce
13. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul 10-go Lutego 18, 08 – 110 Siedlce
14. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego, ul. Sienkiewicza 49, 08 – 110 Siedlce
15. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego, ul. Starowiejska 23, 08 – 110 Siedlce
16. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej, ul. Mazurska 10, 08 – 110 Siedlce
17. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5, 08 – 110 Siedlce
18. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Konarskiego 5/7, 08 – 110 Siedlce,
19. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza, ul. Szkolna 2, 08 – 110 Siedlce
20. Publiczne Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, ul. Sekulska 10, 08 – 110 Siedlce
21. Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Pescantina 2, 08 – 110 Siedlce
22. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Konarskiego 11, 08 – 110 Siedlce
23. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. J. Bema, ul. Szopena 10, 08 – 110 Siedlce
24. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi, ul. B. Prusa 12,
     08 – 110 Siedlce
25. IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ul. Sokołowska 161 B,
     08 – 110 Siedlce
26. Miejski Żłobek, ul. Batorego 2, 08 – 110 Siedlce
27. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce
28. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu, ul. 3 Maja 46 A, 08 – 110 Siedlce
29. Stowarzyszenie Popierania Edukacji Niepełnosprawnych „Hefajstos”, ul. Żytnia 17/19, 08 – 110 Siedlce
30. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” KOS, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce
31. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”, ul. Młynarska 19/5, 08 – 110 Siedlce
32. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39,
     08 – 110 Siedlce
33. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Osób z Autyzmem,
     ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
34. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce
35. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego
     Niesłyszących, ul. Brzeska 97, 08 – 110 Siedlce
36. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce
37. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Prusa 6, 08 – 110 Siedlce
38. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32,08 – 110 Siedlce
39. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach, ul. 3 Maja 28, 08 – 110 Siedlce
40. Bank Żywności w Siedlcach, ul. 3 Maja 28, 08 – 110 Siedlce


Rok 2010

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2010 r.
Wnioski należy składać w siedzibie MOPR, ul. Sienkiewicza 32 w Kancelarii lub w pok. nr 40, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2009 r.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2010r.:

1. Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Mieszka I 12, 08 – 110 Siedlce
2. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Ściegiennego 19, 08 – 110 Siedlce
3. Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Wyszyńskiego 6, 08 – 110 Siedlce
4. Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Batorego 4, 08 – 110 Siedlce
5. Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Osiedlowa 5, 08 – 110 Siedlce
6. Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 8, 08 – 110 Siedlce
7. Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Okrzei 22, 08 – 110 Siedlce
8. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner, ul. Woszczerowicza 13, 08 – 110 Siedlce
9. Miejskie Przedszkole Nr 26, ul. Mazurska 6, 08 – 110 Siedlce
10. Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Orlicz – Dreszera 7, 08 – 110 Siedlce
11. Miejski Żłobek, ul. Batorego 2, 08 – 110 Siedlce
12. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul 10-go Lutego 18, 08 – 110 Siedlce
13. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego, ul. Starowiejska 23, 08 – 110 Siedlce
14. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego, ul. Sienkiewicza 49, 08 – 110 Siedlce
15. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej, ul. Mazurska 10, 08 – 110 Siedlce
16. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5, 08 – 110 Siedlce
17. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Konarskiego 5/7, 08 – 110 Siedlce,
18. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza, ul. Szkolna 2, 08 – 110 Siedlce
19. Publiczne Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, ul. Sekulska 10,
     08 – 110 Siedlce
20. Zespół Szkół Nr 1, ul. Graniczna 1, 08 – 110 Siedlce
21. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi, ul. B. Prusa 12,
     08 – 110 Siedlce
22. IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ul. Sokołowska 161 B,
     08 – 110 Siedlce
23. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Konarskiego 11, 08 – 110 Siedlce
24. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. J. Bema, ul. Szopena 10, 08 – 110 Siedlce
25. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce
26. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego
     Niesłyszących, ul. Brzeska 97, 08 – 110 Siedlce
27. Siedlecki Oddział Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci uzależnionych „Powrót z U”,
     ul. Kilińskiego 40, 08 – 110 Siedlce
28. Stowarzyszenie Popierania Edukacji Niepełnosprawnych „Hefajstos”, ul. Żytnia 17/19, 08 – 110 Siedlce
29. Stowarzyszenie Kultura – Oświata – Samorządność KOS, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce
30. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”, ul. Młynarska 19/5, 08 – 110 Siedlce
31. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu, ul. 3 Maja 46 A, 08 – 110 Siedlce
32. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39,
     08 – 110 Siedlce
33. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, ul. Daszyńskiego 10, 08 – 110 Siedlce
34. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce
35. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Prusa 6, 08 – 110 Siedlce
36. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Osób z Autyzmem,
     ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
37. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce

 


Rok 2009

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2009 r.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2009r.:

1. Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Okrzei 22, 08 – 110 Siedlce.
2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza, ul. Szkolna 2, 08 – 110 Siedlce.
3. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Konarskiego 5/7, 08 – 110 Siedlce.
4. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Mazurska 10, 08 – 110 Siedlce.
5. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka, ul. Ks. Jana Niedziałka 7, 08 – 110 Siedlce.
6. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce.
7. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego, ul. Starowiejska 23, 08 – 110 Siedlce.
8. Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Wiązowa 7, 08 – 110 Siedlce.
9. Siedlecki Oddział Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,
    ul. Kilińskiego 40, 08 – 110 Siedlce.
10. Stowarzyszenie Popierania Edukacji Niepełnosprawnych „Hefajstos”, ul. Żytnia 17/19, 08 – 110 Siedlce.
11. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” KOS, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce.
12. IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ul. Konarskiego 1, 08 – 110 Siedlce.
13. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5, 08 – 110 Siedlce.
14. II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi, ul. B. Prusa 12, 08 – 110 Siedlce.
15. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe, ul. Brzeska 97, 08 – 110 Siedlce.
16. Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Sekulska 10,
     08 – 110 Siedlce.
17. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Styl Życia”, ul. Młynarska 19/5 i 7, 08 – 110 Siedlce.
18. Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Mieszka I 12, 08 – 110 Siedlce.
19. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce.
20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Szopena 10, 08 – 110 Siedlce.
21. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego,
     ul. Sienkiewicza 49, 08 – 110 Siedlce.
22. Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 8, 08 – 110 Siedlce.
23. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul 10-go Lutego 18, 08 – 110 Siedlce.
24. Zespół Szkół Nr 1, ul. Graniczna 1, 08 – 110 Siedlce.
25. Miejskie Przedszkole Nr 26, ul. Mazurska 6, 08 – 110 Siedlce.
26. Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Batorego 4, 08 – 110 Siedlce.
27. Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Wyszyńskiego 6, 08 – 110 Siedlce.
28. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Ściegiennego 19, 08 – 110 Siedlce.
29. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39,
     08 – 110 Siedlce.
30. Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Osiedlowa 5, 08 – 110 Siedlce.
31. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Konarskiego 11, 08 – 110 Siedlce.
32. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu, ul. 3-go Maja 46 A, 08 – 110 Siedlce.
33. Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Woszczerowicza 13, 08 – 110 Siedlce.
34. Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Orlicz – Dreszera 7, 08 – 110 Siedlce.
35. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Prusa 6, 08 – 110 Siedlce.
36. Miejski Żłobek, ul. Batorego 2, 08 – 110 Siedlce.
37. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32,08 – 110 Siedlce.


Rok 2008

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2008r.:

1. Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Okrzei 22, 08 – 110 Siedlce
2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza, ul. Szkolna 2, 08 – 110 Siedlce
3. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Konarskiego 5/7, 08 – 110 Siedlce,
4. Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Karpacka 2, 08 – 110 Siedlce
5. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Mazurska 10, 08 – 110 Siedlce
6. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka, ul. Ks. Jana Niedziałka 7, 08 – 110 Siedlce
7. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce
8. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego, ul. Starowiejska 23, 08 – 110 Siedlce
9. Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Wiązowa 7, 08 – 110 Siedlce
10. Siedlecki Oddział Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci uzależnionych „Powrót z U”,
     ul. Kilińskiego 40, 08 – 110 Siedlce
11. Stowarzyszenie Popierania Edukacji Niepełnosprawnych „Hefajstos”, ul. Żytnia 17/19, 08 – 110 Siedlce
12. Stowarzyszenie „Kultura – Oświata – Samorządność” KOS, ul. Kurpiowska 3, 08 – 110 Siedlce
13. IV Liceum Ogólnokształcące im. h. Stanisława Żółkiewskiego, ul. Konarskiego 1, 08 – 110 Siedlce
14. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5, 08 – 110 Siedlce
15. II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi, ul. B. Prusa 12, 08 – 110 Siedlce
16. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe, ul. Brzeska 97, 08 – 110 Siedlce
17. Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki,
     ul. Sekulska 10, 08 – 110 Siedlce
18. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Styl Życia”, ul. Młynarska 19/5 i 7, 08 – 110 Siedlce
19. Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Mieszka I 12, 08 – 110 Siedlce
20. „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 32, 08 – 110 Siedlce
21. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Szopena 10, 08 – 110 Siedlce
22. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego,
     ul. Sienkiewicza 49, 08 – 110 Siedlce
23. Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 8, 08 – 110 Siedlce
24. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul 10-go Lutego 18, 08 – 110 Siedlce
25. Zespół Szkół Nr 1, ul. Graniczna 1, 08 – 110 Siedlce
26. Miejskie Przedszkole Nr 26, ul. Mazurska 6, 08 – 110 Siedlce
27. Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Batorego 4, 08 – 110 Siedlce
28. Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Wyszyńskiego 6, 08 – 110 Siedlce
29. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Ściegiennego 19, 08 – 110 Siedlce
30. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32,08 – 110 Siedlce
31. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny,
     ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
32. Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Osiedlowa 5, 08 – 110 Siedlce
33. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Konarskiego 11, 08 – 110 Siedlce
34. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu, ul. 3-go Maja 46 A, 08 – 110 Siedlce
35. Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Woszczerowicza 13, 08 – 110 Siedlce
36. Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Orlicz – Dreszera 7, 08 – 110 Siedlce
37. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Prusa 6, 08 – 110 Siedlce


Rok 2007

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach działając w imieniu Prezydenta Miasta Siedlce w 2007 r. zapoczątkował organizację prac społecznie użytecznych na terenie miasta Siedlce. Prace społecznie użyteczne są instrumentem reintegracji społeczno – zawodowej beneficjentów pomocy społecznej. Uczestnikami prac są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne wykonywane były w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej oraz w instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celu maksymalizacji zysku.

Prace w naszym mieście realizowane były od lipca 2007 r. w 27 instytucjach, które zgłosiły zapotrzebowanie na 127 miejsc pracy. Do wykonywania prac zostało łącznie skierowanych 159 osób bezrobotnych, w tym 98 osób pracowało nieprzerwanie w czasie ujętym w skierowaniach. W trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych 12 osób zgłosiło podjęcie zatrudnienia (w tym 1 osoba została zatrudniona w instytucji, w której wykonywała prace społecznie użyteczne), natomiast 26 osób przerwało wykonywanie prac z różnych powodów, np. porzucenie pracy, problem alkoholowy i inne.

Ponadto 2 osoby, które wykonywały prace społecznie użyteczne w 2007 roku obecnie zostały zatrudnione na umowę o pracę w tych instytucjach.

Realizacja prac społecznie użytecznych odbywała się ściśle we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach. Urząd, na podstawie imiennych propozycji tut. Ośrodka, wydawał skierowania osobom bezrobotnym, a także dokonywał refundacji za środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne w wysokości 60 % minimalnej kwoty przysługującego świadczenia, czyli 6,30 zł za godzinę.

Podmioty, w których były organizowane prace społecznie użyteczne w 2007r.:

1. II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi, ul. B. Prusa 12, 08 – 110 Siedlce
2. „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka, ul. Ks. Jana Niedziałka 7, 08 – 110 Siedlce
3. IV Liceum Ogólnokształcące im. h. Stanisława Żółkiewskiego, ul. Konarskiego 1, 08 – 110 Siedlce
4. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła, ul. Błonie 11, 08 – 110 Siedlce
5. Siedlecki Oddział Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci uzależnionych „Powrót z U”,
    ul. Kilińskiego 40, 08 – 110 Siedlce
6. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe, ul. Brzeska 97, 08 – 110 Siedlce
7. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego, ul. Starowiejska 23, 08 – 110 Siedlce
8. Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Osiedlowa 5, 08 – 110 Siedlce
9. Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Wiązowa 7, 08 – 110 Siedlce
10. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza, ul. Szkolna 2, 08 – 110 Siedlce
11. Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Karpacka 2, 08 – 110 Siedlce
12. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu, ul. 3-go Maja 46 A, 08 – 110 Siedlce
13. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Styl Życia”, ul. Młynarska 19/5 i 7, 08 – 110 Siedlce
14. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego,
     ul. Sienkiewicza 49, 08 – 110 Siedlce
15. Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny,
     ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08 – 110 Siedlce
16. Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki,
     ul. Sekulska 10, 08 – 110 Siedlce
17. Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Mieszka I 12, 08 – 110 Siedlce
18. Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Wyszyńskiego 6, 08 – 110 Siedlce
19. Miejskie Przedszkole Nr 26, ul. Mazurska 6, 08 – 110 Siedlce
20. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul 10-go Lutego 18, 08 – 110 Siedlce
21. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Ściegiennego 19, 08 – 110 Siedlce
22. Zespół Szkół Nr 1, ul. Graniczna 1, 08 – 110 Siedlce
23. Stowarzyszenie Popierania Edukacji Niepełnosprawnych „Hefajstos”, ul. Żytnia 17/19, 08 – 110 Siedlce
24. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Konarskiego 5/7, 08 – 110 Siedlce,
25. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5, 08 – 110 Siedlce
26. Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Batorego 4, 08 – 110 Siedlce
27. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce

powrót

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Dodatek węglowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa stałego
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA