mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Kontakt

Dane adresowe

Godziny otwarcia

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - siedziba główna
ul. B. Prusa 16/18, 08-110 Siedlce
e-mail:
sekretariat@mopr.siedlce.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP)
Nazwa podmiotu: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SIEDLCACH
Adresy skrzynek podawczych:
/MOPR_Siedlce/skrytka
/MOPR_Siedlce/SkrytkaESP

Numery telefonów:

Sekretariat 25 794 30 01
Kancelaria 25 794 30 02
Fax 25 794 30 03
Dział Pomocy Środowiskowej (Pracownicy Socjalni)
Obszar I 25 794 30 04
Obszar II 25 794 30 05
Obszar III 25 794 30 06
Obszar IV 25 794 30 07, 25 794 30 17
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (Koordynatorzy i Asystenci Rodziny) 25 794 30 09, 25 794 30 26
Zespół ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 25 794 30 11
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej 25 794 30 14
Dział Organizacyjno - Administracyjny 25 794 30 15
Dział Analityczno - Programowy 25 794 30 16
Dział Księgowości 25 794 30 18

Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. Świadczenia Rodzinne - 25 794 31 62,
tel. Fundusz Alimentacyjny - 25 794 31 63
e-mail: sr@mopr.siedlce.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 25 794 31 97
e-mail: pzoon@mopr.siedlce.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
tel. 25 794 30 10, 605 031 412
e-mail: oik@mopr.siedlce.pl

Godziny otwarcia

Obsługa interesantów w poszczególnych działach organizacyjnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach
oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Poniedziałek       8.00 - 14.00
Wtorek                8.00 - 14.00
Środa                 10.00 - 17.00
Czwartek             8.00 - 14.00
Piątek                  8.00 - 14.00

Dyrektor i Zastępca Dyrektora przyjmują interesantów (również w sprawach skarg i wniosków) po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie Ośrodka (nr tel. 25 794 30 01).

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Dodatek węglowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa stałego
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA