mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Anzelm, Cyryl, Edward

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Kontakt

Dane adresowe

Jak do nas trafić

Godziny otwarcia

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - siedziba główna
ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce
e-mail:
sekretariat@mopr.siedlce.pl

Nowe numery telefonów:

Sekretariat 25 794 30 01
Kancelaria 25 794 30 02
Fax 25 794 30 03
Dział Pomocy Środowiskowej (Pracownicy Socjalni)
Obszar I 25 794 30 04
Obszar II 25 794 30 05
Obszar III 25 794 30 06
Obszar IV 25 794 30 07
Obszar V 25 794 30 08
Obszar VI 25 794 30 17
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (Asystenci i Koordynatorzy) 25 794 30 09
Dział Interwencji Kryzysowej 25 794 30 10
Rehabilitacja Społeczna 25 794 30 11
Aktywny Samorząd 25 794 30 11
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej 25 794 30 14
Dział Organizacyjno - Administracyjny 25 794 30 15
Dział Analityczno - Programowy 25 794 30 16
Dział Analityczno - Programowy – sprawy dotyczące domów pomocy społecznej 25 794 30 17
Dział Księgowości 25 794 30 18
Środowiskowy Dom Samopomocy 25 794 30 23

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Krystyny Osińskiej 6, 08 – 110 Siedlce
tel. Świadczenia Rodzinne - 25 794 31 62,
tel. Fundusz Alimentacyjny - 25 794 31 63
e-mail: sr@mopr.siedlce.pl

Dział Świadczeń Wychowawczych (RODZINA 500+)
ul. Krystyny Osińskiej 6, 08–110 Siedlce
t
el. 25 794 31 94
e-mail: sw@mopr.siedlce.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. B. Prusa 18, 08 – 110 Siedlce
tel. 25 794 31 97
e-mail: pzoon@mopr.siedlce.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce
tel. 25
794 30 23
e-mail: sds@mopr.siedlce.pl

 

Jak do nas trafić

Godziny otwarcia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach jest otwarty w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00, za wyjątkiem Powiatowego Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ul. B. Prusa 18), Działu Świadczeń Wychowawczych i Działu Świadczeń Rodzinnych (ul. Krystyny Osińskiej 6), które w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki czynne są w godzinach od 8.00 do 16.00, a w środy w godzinach od 8.00 do 18.00.

Dyrektor przyjmuje interesantów w każdą środę od godziny 10.00. Zapisy w sekretariacie (pokój nr 32).

Zastępca Dyrektora przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 10.00 oraz w czwartki w godz. od 14.00 do 16.00.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 10.00.

Obsługa interesantów w Dziale Świadczeń Wychowawczych i Dziale Świadczeń Rodzinnych odbywa się: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 14.30, w środę w godzinach od 10.00 do 18.00.

Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.30 do 13.30.

Kasa Działu Świadczeń Wychowawczych i Działu Świadczeń Rodzinnych czynna jest zgodnie z harmonogramem wypłat na dany miesiąc w godz. od 10.30 do 14.00.

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dobry Start 300+
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt