mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesaw

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Kontakt

Dane adresowe

Jak do nas trafić

Godziny otwarcia

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - siedziba główna
ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce
e-mail:
sekretariat@mopr.siedlce.pl

Numery telefonów:

Sekretariat 25 794 30 01
Kancelaria 25 794 30 02
Fax 25 794 30 03
Dział Pomocy Środowiskowej (Pracownicy Socjalni)
Obszar I 25 794 30 04
Obszar II 25 794 30 05
Obszar III 25 794 30 06
Obszar IV 25 794 30 07
Obszar V 25 794 30 17
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (Koordynatorzy i Asystenci Rodziny) 25 794 30 09
Zespół ds. Interwencji Kryzysowej 25 794 30 10,  605 031 412
Zespół ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 25 794 30 11
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej 25 794 30 14
Dział Organizacyjno - Administracyjny 25 794 30 15
Dział Analityczno - Programowy 25 794 30 16
Dział Księgowości 25 794 30 18

Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP)
Nazwa podmiotu: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SIEDLCACH
Adresy skrzynek podawczych:
/MOPR_Siedlce/skrytka
/MOPR_Siedlce/SkrytkaESP

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Krystyny Osińskiej 6, 08 – 110 Siedlce
tel. Świadczenia Rodzinne - 25 794 31 62,
tel. Fundusz Alimentacyjny - 25 794 31 63
e-mail: sr@mopr.siedlce.pl

Dział Świadczeń Wychowawczych (RODZINA 500+)
ul. Krystyny Osińskiej 6, 08–110 Siedlce
t
el. 25 794 31 94
e-mail: sw@mopr.siedlce.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. K. Osińskiej 6, 08 – 110 Siedlce
tel. 25 794 31 97
e-mail: pzoon@mopr.siedlce.pl

Jak do nas trafić

Godziny otwarcia

Obsługa interesantów w poszczególnych siedzibach Ośrodka odbywa się:

1) przy ul. H. Sienkiewicza 32 - w dni robocze w godz. 8.00-14.00;
Obsługa Interesantów Zespołu ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w dni robocze w godz. 8.00-13.00;
2) przy ul. K. Osińskiej 6 (Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Świadczeń Wychowawczych i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) - w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.10-14.00, w środę w godz. 8.10-15.45;

Do siedziby MOPR przy ul. H. Sienkiewicza 32 interesanci wpuszczani są pojedynczo. Jednocześnie obsługiwane mogą być maks. 3 osoby.

Do siedziby przy ul. Osińskiej 6 interesanci wchodzą pojedynczo w celu pobrania numeru z biletomatu. W wyznaczonych miejscach w holu budynku może oczekiwać max. 6 osób.

          Przypominamy o obowiązujących nakazach zakrywania ust i nosa oraz zachowywania bezpiecznego odstępu od innych osób. Konieczna jest także dezynfekcja rąk przed wejściem do budynków. Osoby niestosujące się do wskazanych wymogów sanitarnych nie będą obsługiwane.

          Istnieje możliwość korzystania ze skrzynek podawczych, które funkcjonują we wszystkich siedzibach MOPR. Zachęcamy, aby wszelkie sprawy niewymagające osobistej wizyty załatwiane były poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

          Dyrektor i Zastępca Dyrektora przyjmują interesantów (również w sprawach skarg i wniosków) po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie Ośrodka (nr tel. 25 794 30 01).

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Dodatek węglowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa stałego
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA