mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodz膮: Gra縴na, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego O艣rodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Aktualności

Archiwum

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie otwartego konkursu ofert
na realizację w 2023 roku zadań zleconych
pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz pn. Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego.

 

 Zarz膮dzenie Nr - pobierz禄禄
 Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - pobierz禄禄
 Program - Opieka wytchnieniowa - pobierz禄禄
 Rozporządzenie - pobierz禄禄
 Uchwała - pobierz禄禄


 

Wniosek o 500+ przez aplikację mobilną mZUS

 

Od 1 lutego można już składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, kt贸ry rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochod贸w. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Wnioski o 500+ teraz r贸wnież w aplikacji mZUS

Teraz łatwo i wygodnie można złożyć wniosek o 500+ przez bezpłatną aplikację mobilną mZUS. Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla os贸b, kt贸re mogą skorzystać z program贸w świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+. To łatwy i wygodny spos贸b na złożenie wniosku. Aplikację wystarczy ściągnąć na sw贸j telefon i powiązać z profilem na PUE ZUS. Złożenie wniosku dzięki aplikacji jest najwygodniejszą formą i trwa zaledwie kilka minut.

Wnioski można składać r贸wnież za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:
鈥 Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
鈥 portalu Emp@tia 鈥 opcja dla rodzic贸w lub opiekun贸w, jeśli mają nr PESEL
鈥 bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę 鈥 opcja dla rodzic贸w lub opiekun贸w, jeśli mają nr PESEL.

Więcej informacji o nowym narzędziu znajdą Państwo na stronie ZUS - Więcej o aplikacji mZUS.
Informacje o przysługujących świadczeniach rodzinnych można znaleźć na stronie ZUS - Więcej o świadczeniu 500+.

 

 

Plakat

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej
pn. Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym.
(2023-02-06)

 

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz禄禄
 Uchwała Rady Miasta Siedlce w sprawie uchwalenia programu wsp贸łpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. - pobierz禄禄
 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz禄禄

 

 Wyniki konkursu - pobierz禄禄

 


 

OGŁOSZENIE

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa os贸b niepełnosprawnych i ich opiekun贸w w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w środki ortopedyczne i pomocnicze, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się są dostępne w siedzibie gł贸wnej Ośrodka przy ul. Prusa 16/18 w godzinach 8.00-14.00 oraz na stronie internetowej w zakładce Rehabilitacja Społeczna Os贸b Niepełnosprawnych.

Od dnia 2 stycznia 2023 roku wnioski będzie można składać:
elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl),
osobiście w godzinach 8.00-13.00 w siedzibie Ośrodka ul. Prusa 16/18 (wejście do biura obsługi interesanta znajduje się z tyłu budynku, przez bramę od ul. Księcia J贸zefa Poniatowskiego),
drogą pocztową, za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: ul. Prusa 16/18, 08-110 Siedlce).

Do Państwa dyspozycji pozostaje nr telefonu: 25 794 30 11.

 


 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach mający siedzibę
przy ul. Henryka Sienkiewicza 32 przenosi się do budynku przy ul. Bolesława Prusa 16/18.

Od dnia 20.12.2022 r. przyjęcia interesant贸w i korespondencji odbywać się będą w budynku
przy ul. B. Prusa 16/18. Wejście do biura obsługi interesanta znajduje się z tyłu budynku,
przez bramę od ul. Księcia J贸zefa Poniatowskiego.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Powiatowy Zesp贸ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
do końca 2022 roku obsługują interesant贸w w budynku przy ul. Krystyny Osińskiej 6,
a od 02.01.2023 r. w siedzibie przy ul. B. Prusa 16/18.

 


 

 

RODZINY ZASTĘPCZE potrzebne od zaraz!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje kandydat贸w chętnych do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej, kt贸rzy chcieliby otoczyć opieką i miłością potrzebujące dzieci,
kt贸re z r贸żnych powod贸w nie mogą wychowywać się w rodzinach naturalnych.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy na Dzień Otwarty organizowany w siedzibie naszej jednostki
przy ul. Sienkiewicza 32, pok贸j nr 13 w dniu 12 grudnia 2022 r. w godzinach 15.00 鈥 18.00

 

Podczas spotkania będzie możliwość uzyskania szczeg贸łowych informacji i odpowiedzi na pytania
związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.

Serdecznie zapraszamy!

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku
zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej
(2022-12-02)

 

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej - pobierz禄禄
 Zarządzenie 496.2022 - przedłużenie terminu składania ofert - pobierz禄禄

 

 Unieważnienie konkursu - Czystość i higiena 2023 - pobierz禄禄

 

 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - pobierz禄禄

 


 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2022 r.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zmienia miejsce urzędowania.

 

Dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) jest dniem wewnętrznym.

 

Zapraszamy Państwa od dnia 29 listopada 2022 r. do nowej lokalizacji
przy ul. B. Prusa 16/18 (III piętro, wejście od podw贸rka)

 


 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Zesp贸ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
poszukuje

LEKARZY

r贸żnych specjalizacji, w szczeg贸lności: neurolog贸w, okulist贸w, psychiatr贸w oraz pediatr贸w
do pełnienia funkcji członk贸w, przewodniczących skład贸w orzekających Powiatowego Zespołu.

 


 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Powiat Siedlce przystąpił do dw贸ch nowych program贸w realizowanych ze środk贸w Państwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepełnosprawnych: 鈥濻amodzielność 鈥 Aktywność 鈥 Mobilność!鈥欌 Dostępne mieszkanie oraz
鈥濻amodzielność 鈥 Aktywność 鈥 Mobilność!鈥欌 Mieszkanie dla absolwenta. - więcej禄禄

 


 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) oraz rozporządzenia Ministra Aktyw贸w Państwowych
z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego
w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238)

 

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA ORGANIZOWANY PRZEZ MIASTO SIEDLCE

 

       Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla) dostępne są na stronach internetowych Miasta Siedlce, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. (PEC) oraz Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (STBS).
      Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Krystyny Osińskiej 6 od dnia 7 listopada 2022 roku do dnia 15 kwietnia 2023 roku w godzinach: 8.10 - 14.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 8.10 鈥 15.40 (środa).
      Wnioski można r贸wnież składać w formie elektronicznej przez ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektroniczny).
      Szczeg贸łowe informacje w tej sprawie udzielane są pod numerem telefonu: 25 794 30 25 w godzinach obsługi interesant贸w.
      Informacja o przyznaniu lub braku uprawnień do preferencyjnego zakupu paliwa stałego będzie do odbioru w siedzibie MOPR, przy ul. Krystyny Osińskiej 6 po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym zawiadomieniu.

 

 Druk wniosku o zakup paliwa stałego - pobierz禄禄

 


 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz os贸b niepełnosprawnych
przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środk贸w Państwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla os贸b niepełnosprawnych na rok 2023.
Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2022 r.
Szczeg贸łowe informacje o realizacji zadania uzyskać można pod nr tel. 25 794 30 11.

 Druk wniosku o dofinansowanie do sportu, rekreacji, kultury i turystyki ze śrok贸w PFRON - pobierz禄禄

 


 

 

17 października 2022 roku o godz. 1200
w Katedrze Siedleckiej
odbędzie się Msza św. w intencji rodzic贸w, kt贸rzy utracili swoje dziecko.
Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się pogrzeb dzieci utraconych na cmentarzu
przy ul. Janowskiej, dokąd będzie można dojechać specjalnym autobusem.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce

ul. Dzieci Zamojszczyzny 37
08-110 Siedlce

Poszukuje Wychowawc贸w:
Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce - Umowa Zlecenie - pobierz禄禄
Miejsce pracy: Siedlce - Wymiar etatu: pełny etat na czas określony - pobierz禄禄 

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKT脫RYCH ŹR脫DEŁ CIEPŁA
(Dodatki dla os贸b ogrzewających swoje domy i mieszkania
gazem skroplonym LPG, pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, olejem opałowym)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że druki wniosk贸w o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niekt贸rych źr贸deł ciepła będzie można otrzymać począwszy od dnia
26 września 2022 roku w siedzibach Ośrodka, przy ul. Krystyny Osińskiej 6 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 32. Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej MOPR - http://www.mopr.siedlce.pl

Nab贸r wniosk贸w rozpocznie się w dniu 27 września 2022 roku w Dziale Świadczeń Rodzinnych
tut. Ośrodka, z siedzibą przy ul. Krystyny Osińskiej 6 w godzinach
8.10 - 14.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 8.10 鈥 15.40 (środa).

Prosimy o zgłaszanie się do stanowiska obsługi z wypełnionym wnioskiem.
Osoby obsługiwane będą pojedynczo.

Szczeg贸łowe informacje w tej sprawie udzielane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
przy ul. Krystyny Osińskiej 6 oraz pod numerem telefonu: 25 794 31 94, w godzinach obsługi interesant贸w.

 Wz贸r wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych - pobierz禄禄

 


 

DODATEK WĘGLOWY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że druki wniosk贸w o wypłatę dodatku węglowego będzie można otrzymać począwszy od dnia 19 sierpnia 2022 roku w siedzibach Ośrodka,
przy ul. Krystyny Osińskiej 6 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 32.
Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej MOPR - pobierz禄禄

Nab贸r wniosk贸w rozpocznie się w dniu 22 sierpnia 2022 roku w Dziale Świadczeń Rodzinnych
tut. Ośrodka, z siedzibą przy ul. Krystyny Osińskiej 6
w godzinach 8.10 - 14.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 8.10 鈥 15.40 (środa).

Prosimy o zgłaszanie się do stanowiska obsługi z wypełnionym wnioskiem.
Osoby obsługiwane będą pojedynczo.

Szczeg贸łowe informacje w tej sprawie udzielane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
przy ul. Krystyny Osińskiej 6 oraz pod numerem telefonu: 25 794 31 94, w godzinach obsługi interesant贸w.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać za pośrednictwem platformy e-PUAP
na następujące adresy: /MOPR_Siedlce/skrytka lub /MOPR_Siedlce/SkrytkaESP.
Należy pamiętać, że pismo, jak i wszystkie załączniki do pisma powinny być podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Wnioski można też przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego (pocztą tradycyjną). 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,
że na Platformie e-Zam贸wienia (https://ezamowienia.gov.pl)
w dniu 10.06.2022 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zam贸wieniu na:

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-01b3ec72-d67c-11ec-9a86-f6f4c648a056

 


 

 

 

WSPARCIE DLA SENIORA

 

       Miasto Siedlce, dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizuje w bieżącym roku program osłonowy pn. Korpus Wsparcia Senior贸w w zakresie świadczenia w 2022 roku usług 鈥瀘pieki na odległość鈥, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Program skierowany jest do mieszkańc贸w Miasta Siedlce w wieku 65 lat i więcej.

 

       Seniorzy zostaną wyposażeni w zakładane na nadgarstek tzw. opaski bezpieczeństwa, kt贸re umożliwiają sprawowanie przez centrum monitoringu całodobowego, zdalnego nadzoru nad seniorem. Dzięki temu beneficjenci Programu będą mogli w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia niezwłocznie, poprzez naciśnięcie jednego przycisku, wezwać pomoc bądź powiadomić osoby bliskie o sytuacji kryzysowej.

 

       Osoby zainteresowane ww. formą wsparcia proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 32, pod numerem telefonu
(25) 794 30 01 wew. 40 30.

       Z uwagi na fakt, że liczba urządzeń do rozdysponowania jest ograniczona, o objęciu wsparciem będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Podczas dystrybucji opasek pod uwagę brane będą r贸wnież: stan zdrowia beneficjenta oraz informacja czy zamieszkuje samotnie.

  


 

ŻYCZENIA

 

       Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragniemy złożyć Wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego. Niech uśmiech dzieci i ich wdzięczność dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku. Życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tej jakże ważnej i pięknej misji, abyście nigdy nie zwątpili w moc czynienia dobra. Dziękujemy za oddanie, wytrwałość, zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz za stworzenie im spokojnego i szczęśliwego domu. Z wyrazami szacunku Dyrektor, Kierownik i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach

 


 

INFORMACJA

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w dniu 06.05.2022 r. w ramach XIII Jarmarku
św. Stanisława zorganizował akcję promowania rodzicielstwa zastępczego, kt贸rej celem było zachęcenie mieszkańc贸w miasta do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi. W związku z tym wydarzeniem zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem 鈥濵贸j dom, moja rodzina鈥. Prace na konkurs przygotowały dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

        W tym samym dniu zostało ogłoszone rozstrzygnięcie konkursu. Prezydent miasta, pan Andrzej Sitnik wręczył nagrody laureatom oraz wyr贸żnienia, kt贸re wykonały prace plastyczne. Prace zgłoszone na konkurs zostały zaprezentowane podczas Jarmarku oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32.

        Korzystając z możliwości dotarcia do szerszego grona mieszkańc贸w miasta Siedlce kierownik Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej tut. Ośrodka udzieliła wywiadu w mediach lokalnych przybliżając tematykę rodzicielstwa zastępczego oraz zachęcając osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej do zgłaszania się do MOPR, w celu uzyskania szczeg贸łowych informacji. Podczas akcji rozdawane były ulotki informacyjne, a także pracownicy Ośrodka odpowiadali na pytania związane z tematem rodzicielstwa zastępczego, procedur i warunk贸w, jakie muszą spełnić kandydaci na rodziny zastępcze.

         Mamy nadzieję, że przeprowadzona akcja promocyjna zaowocuje kandydatami, kt贸rzy wyrażą chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub utworzenia rodzinnego domu dziecka. 

 

       

   

   


 

 

Od dnia 16 maja 2022 r. przestał w Polsce obowiązywać stan epidemii, nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego (ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTR脫W z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakaz贸w i zakaz贸w w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

 

W związku z powyższym w dalszym ciągu obowiązuje art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczeg贸lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzona zasada stanowi o ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności.

 

W związku z powyższym wszystkie orzeczenia, kt贸rych ważność upływa od 8 marca 2020 r. zachowują ważność zgodnie z ww. przepisem. Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa. Wprowadzone uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw os贸b niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

 

Karty parkingowe dla os贸b niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, kt贸rych ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia. Karty parkingowe wydane uprawnionym plac贸wkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

UWAGA! W niedługim czasie może nastąpić zmiana przepis贸w prawa w ww. zakresie.
Powiatowy Zesp贸ł do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
prowadzi osobistą obsługę interesant贸w w siedzibie Zespołu
鈥 w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach 8:10 鈥 14:00
鈥 w środy w godzinach 8:10 鈥 15:45

 

Dokumenty można r贸wnież składać:
鈥 za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce
鈥 w skrzyni podawczej umieszczonej w holu budynku.
W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości służymy pomocą w punkcie obsługi interesanta w siedzibie Zespołu, pod nr telefonu 25 794 31 97 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pzoon@mopr.siedlce.pl 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Zesp贸ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach działający w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje do wsp贸łpracy lekarzy specjalist贸w w r贸żnych dziedzinach do pełnienia funkcji przewodniczącego składu orzekającego Powiatowego Zespołu.

Zesp贸ł swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Siedlce, powiatu siedleckiego, powiatu sokołowskiego i powiatu łosickiego.

Prawnym potwierdzeniem niepełnosprawności w Polce jest decyzja administracyjna wydana przez skład orzekający uprawnionego organu, kt贸rą jest:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w odniesieniu do os贸b powyżej 16 roku życia,
- orzeczenie o niepełnosprawności w odniesieniu do os贸b do 16 roku życia.

Siedziba Zespołu mieści się na ul. Krystyny Osińskiej 6.
Szczeg贸łowe informacje pod nr tel.: 25/ 794 31 97.

Powiatowy Zesp贸ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach działający w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje do wsp贸łpracy psycholog贸w do pełnienia funkcji członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu.

Zesp贸ł swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Siedlce, powiatu siedleckiego, powiatu sokołowskiego i powiatu łosickiego.

Prawnym potwierdzeniem niepełnosprawności w Polce jest decyzja administracyjna wydana przez skład orzekający uprawnionego organu, kt贸rą jest:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w odniesieniu do os贸b powyżej 16 roku życia,
- orzeczenie o niepełnosprawności w odniesieniu do os贸b do 16 roku życia.

Siedziba Zespołu mieści się na ul. Krystyny Osińskiej 6.
Szczeg贸łowe informacje pod nr tel.: 25/ 794 31 97.


 

Uwaga!
magazyn przy ul. K. Osińskiej 6
będzie czynny do dnia 13 maja 2022 roku
po tym dniu pomoc rzeczową uchodźcy z Ukrainy będą mogli uzyskać w magazynie
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
mieszczącym się w Siedlcach, przy ul. Starzyńskiego 4

Оголошення!
Магазин на вул. К. Осіньської, 6 працюватиме до 13 травня 2022 року.
Після 13 травня 2022 року речову допомогу біженцям з України можна буде отримати на складі
Польського комітету соціальної допомоги,
що знаходиться в місті Седельце вул. Старжинскіeго, 4

 


 

OGŁOSZENIE

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w dniu 06.05.2022 r. na XIII Jarmarku św. Stanisława prowadzona będzie akcja promująca ideę rodzicielstwa zastępczego, mająca na celu zachęcenie mieszkańc贸w miasta Siedlce do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi.
        Serdecznie zapraszamy do naszego stanowiska przy ul. Pułaskiego (na wysokości DH Atlas).
        W tym dniu o godz. 12.00 zostanie ogłoszone rozstrzygnięcie konkursu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze pod hasłem 鈥濵贸j dom, moja rodzina鈥 oraz nastąpi wręczenie nagr贸d i dyplom贸w laureatom konkursu oraz wyr贸żnień wykonawcom prac plastycznych, tj. dzieciom z rodzin zastępczych z terenu miasta Siedlce oraz wychowankom 鈥濪omu pod Kasztanami鈥 i 鈥濪omu pod Dębami鈥 w Siedlcach.

 


 

OGŁOSZENIE

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym pod hasłem: 鈥M脫J DOM, MOJA RODZINA鈥.

Gł贸wnym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi wśr贸d mieszkańc贸w miasta Siedlce oraz zwiększenie akceptacji społecznej dla rodzin zastępczych i ich wychowank贸w.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej z terenu miasta Siedlce.

Prace zgłoszone na konkurs mają zawierać elementy graficzne i tekstowe, mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej w formacie A4, na odwrocie podajemy: imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon opiekuna. Prace będą oceniane w dw贸ch kategoriach wiekowych:
鈥 I Kategoria: dzieci do 12 roku życia,
鈥 II Kategoria: dzieci w wieku powyżej 12 roku życia.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie prac na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce w terminie do dnia 2 maja 2022 roku do godziny 16.00 (liczy się data wpływu).

Wyniki Konkursu oraz wręczenie nagr贸d dla laureat贸w odbędzie się 6 maja 2022 roku podczas XIII Siedleckiego Jarmarku św. Stanisława o godzinie 12.00.

 Regulamin konkursu - pobierz禄禄
 Załącznik do regulaminu - pobierz禄禄
 Rozstrzygnięcie konkursu - pobierz禄禄

 

      

SPOTKANIA PROMUJĄCE RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

 

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla os贸b zamieszkujących na terenie miasta Siedlce, kt贸re chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci, kt贸re z r贸żnych powod贸w nie mogą wychowywać się w rodzinach naturalnych.

Dnia: 4 kwietnia 2022 roku
Godzina: 17.00-19.00
Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, tel. 25 794 30 09

  

OGŁOSZENIE

 

W dniach 26-27 marca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje akcję 鈥濿eekend dla Ukrainy鈥.
W plac贸wkach ZUS w godzinach 9.00 鈥 15.00 czynne będą sale obsługi klient贸w dla obywateli Ukrainy, zgodnie z przyjętym harmonogramem:
26 i 27 marca (sobota i niedziela):
鈥 Oddział ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12

 

Pracownicy ZUS założą konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) oraz pomogą przy składaniu elektronicznych wniosk贸w o świadczenia rodzinne, m.in. o 500+. Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:
鈥 polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka (UKR),
鈥 adres mailowy osoby,
鈥 polski numer telefonu,
鈥 numer rachunku bankowego w Polsce.
Załączniki:
 Plakat o dyżurach w ZUS - pobierz禄禄
 Ulotka o świadczeniach dla obywateli Ukrainy 鈥 krok po kroku:
      - ukraińska wersja językowa - pobierz禄禄
      - polska wersja językowa - pobierz禄禄 

OGŁOSZENIE

 

Wzory wniosk贸w o świadczenie jednorazowe dla obywateli Ukrainy:

 

 Wniosek o Świadczenie jednorazowe - pobierz禄禄
 Wniosek o Świadczenie jednorazowe UA - pobierz禄禄


 

OGŁOSZENIE

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań zleconych pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej; Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego; Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego.

 

 Zarządzenie Nr 74 - pobierz禄禄
 Zarządzenie Nr 77 - pobierz禄禄
 Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - pobierz禄禄
 Program - Opieka wytchnieniowa - pobierz禄禄
 Rozporządzenie - pobierz禄禄
 Uchwała - pobierz禄禄

 Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu - pobierz禄禄

 Wyniki konkursu - pobierz禄禄


 

 

Bieżące informacje na temat pomocy organizowanej przez Miasto
dla os贸b przebywających z terenu Ukrainy dostępne pod linkiem:
https://siedlce.pl/aktualnosci/2022/aktualnosci-02-2022/pomoc-dla-ukrainy-informacje#nav

 


 

 

 

 

       Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 鈥濧systent osobisty osoby niepełnosprawnej鈥 鈥 edycja 2022 finansowany ze środk贸w Funduszu Solidarnościowego.
       Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem r贸wnoważnym powyżej 16 roku życia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 Ogłoszenie o programie - pobierz禄禄

 Karta zgłoszeniowa - pobierz禄禄
 Zakres czynności - pobierz禄禄

 Klauzula informacyjna - pobierz禄禄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

       Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 鈥濷pieka wytchnieniowa鈥 鈥 edycja 2022 finansowany ze środk贸w Funduszu Solidarnościowego.
       Celem Programu jest wsparcie członk贸w rodzin lub opiekun贸w sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem r贸wnoważnym mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązk贸w łączących się ze sprawowaniem opieki, a także zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 Ogłoszenie o programie - pobierz禄禄

 Karta zgłoszeniowa - pobierz禄禄

 Karta pomiaru należności - pobierz禄禄

 Klauzula informacyjna - pobierz禄禄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Konkurs plastyczny dla uczni贸w szk贸ł podstawowych

 

W związku z przypadającym w dniach 21 鈥 27 lutego 2022 roku Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, kt贸rego inicjatywa zrodziła się w 2000 roku i ma na celu zwr贸cenie szczeg贸lnej uwagi na potrzeby i prawa os贸b pokrzywdzonych przestępstwem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach aktywnie włącza się w tegoroczne przedsięwzięcie. Coroczne działania skupiają się wok贸ł daty 22 lutego kiedy to obchodzony jest Dzień Ofiar Przestępstw.

Dostrzegając potrzebę interdyscyplinarności podejmowanych działań na rzecz os贸b pokrzywdzonych przestępstwem ze szczeg贸lnym uwzględnieniem dzieci oraz wychodząc naprzeciw ich potrzebom zdecydowaliśmy o zorganizowaniu dyżur贸w specjalist贸w świadczących pomoc w tym zakresie. Możliwość osobistej konsultacji będzie możliwa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32 oraz za pomocą środk贸w komunikacji na odległość pod numerem telefonu: 25 794 30 10.

Zakres tematyczny proponowanych konsultacji jest bardzo szeroki, dlatego, że trudne doświadczenia rodzinne często wynikają z wielu złożonych czynnik贸w, a pomoc nie może ograniczać się do jednego modelu postępowania. Zapraszamy do kontaktu i dania sobie szansy na wsparcie i zmianę swojej trudnej sytuacji. Zachęcamy r贸wnież do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu oraz przekazywaniu informacji o tym wydarzeniu wszystkim zainteresowanym a przede wszystkim osobom mogącym takiego wsparcia potrzebować.

Harmonogram dyżur贸w, kt贸ry przekazujemy w załączeniu dostępny jest r贸wnież na profilu FB Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siedlcach oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siedlcach .

Pozostajemy do dyspozycji w razie pytań i wątpliwości pod numerem telefonu: 25 794 30 10.
Harmonogram dyżur贸w - pobierz禄禄

 

 


 

Ogłoszenie

 

Od 7 lutego 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach rozpoczął realizację projektu pilotażowego
pn. 鈥濻tabilna praca - silna rodzina鈥 w powiecie siedleckim i mieście Siedlce.

Uczestnikami projektu mogą być kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dzieci.

Poniżej link ze szczeg贸łowymi informacjami dotyczącymi projektu:
https://siedlce.praca.gov.pl/-/17132010--stabilna-praca-silna-rodzina-w-powiecie-siedleckim-i-miescie-siedlce

 

 


 

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO SIEDLCE, w ramach kt贸rego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

 

Celem projektu jest zapewnienie r贸wnego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańc贸w w poradzeniu sobie z r贸żnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawnik贸w, doradc贸w obywatelskich i mediator贸w.

 

Opr贸cz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy 鈥 Stowarzyszenia prowadzi r贸wnież EDUKACJĘ PRAWNĄ, kt贸ra zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

 

Szczeg贸łowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Miasta Siedlce, pod adresem: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/miasto-siedlce/ oraz TUTAJ.

 

 


 

Informacja dotycząca realizacji 鈥瀌odatku osłonowego鈥

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
przy ul. Krystyny Osińskiej 6 do 31 października 2022 roku.
Złożenie wniosku w lutym 2022 roku lub p贸źniej nie powoduje utraty świadczenia ani jego zmniejszenia. 

 


 

Informacja

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że druki wniosk贸w o wypłatę dodatku osłonowego będzie można otrzymać począwszy od dnia 5 stycznia 2022 roku w siedzibach Ośrodka, przy ul. Krystyny Osińskiej 6 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 32. Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej MOPR  - pobierz禄禄.

 

Nab贸r wniosk贸w rozpocznie się w dniu 7 stycznia 2022 roku w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka,
z siedzibą przy ul. Krystyny Osińskiej 6 w godzinach 8.10 -14.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)
i 8.10 鈥 15.40 (środa)
.

 

Z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii prosimy o:
- zgłaszanie się do stanowiska obsługi z wypełnionym wnioskiem,
- stosowanie środk贸w ochrony osobistej i zachowanie dystansu społecznego.
Osoby obsługiwane będą pojedynczo.

 

Szczeg贸łowe informacje w tej sprawie udzielane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Krystyny Osińskiej 6 oraz pod numerami telefon贸w: 25 794 31 62, 25 794 31 94, w godzinach obsługi interesant贸w.

 


 

ZMIANA REALIZATORA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Siedlce nie jest organem właściwym do przyjmowania wniosk贸w o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o to świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie wyjaśniamy, że świadczenie wychowawcze na podstawie wniosk贸w złożonych do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie wypłacane w terminach miesięcznych do dnia 31 maja 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na prawo do już przyznanego świadczenia wychowawczego r贸wnież powinny być zgłaszane do tut. Ośrodka.

 


 

Informacja

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa os贸b niepełnosprawnych i ich opiekun贸w w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w środki ortopedyczne i pomocnicze, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się są dostępne w siedzibie gł贸wnej Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 32 w godzinach 8.00-14.00 oraz na stronie internetowej w zakładce Rehabilitacja Społeczna Os贸b Niepełnosprawnych.

 

Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się następujący spos贸b składania wniosk贸w:

elektronicznie, od dnia 1 stycznia 2022 r. w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl), dotyczy tylko wniosk贸w o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

osobiście od dnia 3 stycznia 2022 r. poprzez wrzucenie wypełnionego wniosku do skrzynki podawczej umieszczonej w siedzibie Ośrodka ul. Sienkiewicza 32

drogą pocztową, za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce).

 

Do Państwa dyspozycji pozostaje nr telefonu: 25 794 30 11.

 

Bezpośrednia obsługa interesant贸w będzie ograniczona do spraw wymagających wyjaśnień oraz uzupełnienia brak贸w formalnych w złożonych wnioskach.

 


 

Zaproszenie na konferencję

 

Konferencja on-line poMOC jest w Tobie - 15 grudnia 2021 r. godz. 9.00 - więcej禄禄

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji: https://forms.gle/gPAJRMuY7ki1KaGUA

 


 

Konkurs plastyczny dla uczni贸w szk贸ł podstawowych

 

Szanowni Uczniowie i Rodzice, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Organizatorem konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach kampanii społecznej przeciw przemocy pt.: STOP PRZEMOCY! poMOC jest w Tobie! jest Prezydent Miasta Siedlce, Dyrektor Bank Pekao S.A Oddział w Siedlcach oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, zwani dalej Organizatorami. Konkurs organizowany jest w ramach kampanii społecznej wsp贸łfinansowanej ze środk贸w z Fundacji Banku Pekao S.A. imienia Mariana Katona.

 - więcej禄禄

 


 

WirtualnySenior.pl 鈥 nowy portal internetowy stworzony z myślą o seniorach wojew贸dztwa mazowieckiego

 

Nowa platforma informacyjno-poradnikowa stworzona przez zesp贸ł Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego powstała dzięki dofinansowaniu Samorządu Wojew贸dztwa Mazowieckiego w konkursie zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Na portalu osoby starsze mogą znaleźć ciekawe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, aktywności fizycznej czy sportu. Na stronie przedstawiane są ponadto przydatne porady oraz wskaz贸wki z r贸żnych dziedzin życia. Seniorzy znajdą tutaj informacje m.in. o najważniejszych wydarzeniach senioralnych organizowanych przy wsp贸łudziale Samorządu Wojew贸dztwa Mazowieckiego, dowiedzą się na przykład, jak dzięki prostym zmianom przyzwyczajeń obniżyć rachunki za prąd, przekonają się, że warto uprawiać sport, zapoznani zostaną z r贸żnymi kwestiami bezpieczeństwa w domu czy na drodze, otrzymają cały pakiet ciekawych propozycji kulturalnych organizowanych przez lokalne instytucje.

Ponadto w zakładce Multimedia będą mogli obejrzeć ciekawe materiały filmowe: relacje z wydarzeń, czy wywiady z ekspertami na tematy dotyczące bezpośrednio os贸b starszych. W kategorii Ankiety będziemy chcieli poznać zdanie senior贸w na temat najr贸żniejszych zagadnień wsp贸łczesnego świata: zmian klimatycznych, budżetu obywatelskiego, szczepień czy segregacji śmieci. Portal to przestrzeń dla senior贸w, dlatego zachęcamy wszystkich, kt贸rzy chcieliby z nami tworzyć miejsce inspirujących treści dedykowanych seniorom, do kontaktu z nami pod adresem mailowym: redakcja@wirtualnysenior.pl.

Strona jest regularnie aktualizowana. Dzięki temu agreguje r贸żnorodne treści dotyczące czy interesujące senior贸w. Jej nadrzędnym celem jest ułatwienie życia osobom starszym, pokazanie alternatywnych pomysł贸w na spędzenie jesieni życia w bezpiecznym i inspirującym środowisku.

 

 


 

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO SIEDLCE, w ramach kt贸rego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie r贸wnego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańc贸w w poradzeniu sobie z r贸żnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawnik贸w, doradc贸w obywatelskich i mediator贸w.

Opr贸cz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy r贸wnież EDUKACJĘ PRAWNĄ, kt贸ra zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie przygotowanych przez nas materiał贸w na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańc贸w. Materiały można pobrać bezpośrednio z dedykowanej dla projektu podstrony internetowej (TUTAJ):
WIDEOPORADNIKI: to kilkuminutowe, profesjonalne filmiki, podczas kt贸rych prawnik, specjalista omawia temat: "Eksmisja", "Uprawnienia samotnego rodzica". Wideoporadniki zawierją mini wykład i kazus.

Ponadto na dedykowanej podstronie projektowej znajdą Państwo pozostałe materiały wyprodukowane w ramach edukacji prawnej, tj: plakat, e-plansze dot. systemu NPP, NPO i M, animacyjne filmiki edukacyjne (z zakresu mediacji, cyberprzemocy i praw konsumenckich), edukacyjno-promocyjny spot wideo promujący dostęp do nieodpłatnych świadczeń.

Zachęcamy r贸wnież do śledzenia:
- naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązk贸w obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organ贸w ochrony prawnej, mediacji oraz sposob贸w polubownego rozwiązywania spor贸w, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Szczeg贸łowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Miasta Siedlce.

 


 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje projekt pt. 鈥poMOC jest w Tobie-REAKTYWACJA ZASOB脫W鈥, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 鈥濿spieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie鈥 oraz Miasta Siedlce. Potrzeba realizacji projektu wynika z nieustannej konieczności intensyfikowania profesjonalnych działań na rzecz szeroko rozumianego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zwiększania kompetencji os贸b udzielających wsparcia w tym zakresie.
Edukacyjny charakter Projektu umożliwia oddziaływanie na r贸żne grupy społeczne (dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze, osoby niepełnosprawne) ale r贸wnież grupy zawodowe (ochrona zdrowia, oświata itp.).
Zapraszamy Państwa na szkolenie skierowane do Pracownik贸w Oświaty i Ochrony Zdrowia pt. "Niebieska Karta w praktyce", kt贸rego celem będzie podniesienie skuteczności i wzbogacenie warsztatu pracy w sytuacji podejrzenia krzywdzenia a także wzmocnienie umiejętności w zakresie stosowania narzędzia jakim jest procedura 鈥濶iebieskie Karty鈥.

Zakres szkolenia:
- obowiązek sporządzania Procedury 鈥濶iebieskie Karty鈥 spoczywający na przedstawicielu Oświaty i na przedstawicielu Ochrony Zdrowia w sytuacji podejrzenia występowania przemocy domowej;
- zasady wypełniania, spos贸b postępowania, wątpliwości;
- pomoc osobom wsp贸łuzależnionym (członkom rodziny osoby uzależnionej);
- procedura kierowania do sądu wniosk贸w o poddanie leczeniu w przypadku, gdy osoba, kt贸ra spełnia przesłanki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odmawia podjęcia leczenia odwykowego;
- wskazanie sposob贸w i miejsc, w kt贸rych można podjąć terapię;
- przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, sposoby reagowania na krzywdzenie;
- 鈥瀠ważny dorosły鈥.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line w następujących terminach:
- Terminy dla Pracownik贸w Oświaty
1. 29.11.2021 r. w godzinach: 10:00-12:30
2. 29.11.2021 r. w godzinach: 13:00-15:30
3. 08.12.2021 r. w godzinach: 10:00-12:30
- Termin szkolenia dla Pracownik贸w Ochrony Zdrowia:
08.12.2021 r. w godzinach: 13:00-15:30

Link do wydarzenia zostanie przesłany w dniu poprzedzającym wybrany termin Szkolenia, na wskazany w karcie zgłoszeniowej adres e-mailowy. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy kierować za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub za pośrednictwem medi贸w społecznościowych klikając na wydarzenie utworzone na profilu FB Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siedlcach.

Szkolenie poprowadzą:
1. Joanna Matejek - Przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siedlcach;
2. Katarzyna Marciniak-Paprocka - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Siedlce ds. Rozwiązywania Problem贸w Uzależnień;
3. Magdalena Ozygała - Pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Dla uczestnik贸w szkolenia przewidziane są certyfikaty uczestnictwa i książka, kt贸re będzie można odebrać w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 32.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku
zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej
(2021-11-20)

 

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej - pobierz禄禄

 Uchwała Rady Miasta Siedlce w sprawie uchwalenia programu wsp贸łpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. - pobierz禄禄

 Program wsp贸łpracy miasta siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - pobierz禄禄

 Wzory ofert i ramowe wzory um贸w dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań - pobierz禄禄

 Wyniki konkursu (2022-01-18) - pobierz禄禄

 

 


 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz os贸b niepełnosprawnych
przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środk贸w Państwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla os贸b niepełnosprawnych na rok 2022.
Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2021 r.
Szczeg贸łowe informacje o realizacji zadania uzyskać można pod nr tel. 25 794 30 11.

 

 Druk wniosku o dofinansowanie do sportu rekreacji kultury i turystyki ze śrok贸w PFRON - pobierz禄禄


 

Dzień Dziecka Utraconego

 

       W dniu 15 października 2021 roku o godz. 12:00 w Katedrze Siedleckiej
odbędzie się msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy
w intencji rodzic贸w, kt贸rzy utracili swoje dziecko.
Bezpośrednio po mszy świętej odbędzie się pogrzeb dzieci utraconych na cmentarzu
przy ul. Janowskiej, dokąd będzie można dojechać specjalnym autobusem.

 

Organizatorzy

 


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

Szanowni Państwo

 

Zapraszamy do udziału w Warsztatach specjalist贸w udzielających wsparcia w sytuacjach okołoprzemocowych w ramach projektu 鈥瀙oMOC jest w Tobie 鈥 REAKTYWACJA ZASOB脫W鈥.

 

Szczeg贸lne zaproszenie kierujemy do pracownik贸w oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, pracownik贸w socjalnych, Policji, członk贸w Komisji Rozwiązywania Problem贸w Alkoholowych.

 

W ramach warsztat贸w zostanie wypracowany Plan Bezpieczeństwa, kt贸ry będzie stanowił uzupełnienie procedur formalnych w sytuacji wystąpienie przemocy domowej oraz zawartość Skrzynki Wsparcia, kt贸ra zostanie rozdysponowana pomiędzy instytucje powołane na rzecz dziecka i rodziny. Zadaniem wypracowanych narzędzi będzie zwiększenie świadomości społecznej i wzmacnianie postaw ułatwiających reagowanie na krzywdzenie. Zastosowanie zawartości Skrzynki Wsparcia oraz Planu Bezpieczeństwa pozwoli na udzielanie wsparcia w spos贸b efektywniejszy i bardziej ukierunkowany na indywidualne potrzeby.

 

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
23.09-24.09.2021 r.
06.10-07.10.2021 r.

 

Warsztaty poprowadzi:
Maja Kuźmicz 鈥 mgr psychologii, trenerka, certyfikowana specjalistka i superwizorka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyłam studium terapii dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo 鈥 behawioralnym. Od kilkunastu lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy. Obecnie pracuje w Og贸lnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 鈥濶iebieska Linia鈥, z kt贸rym jest zawodowo związana od 2005 roku. Pracowała w ośrodkach pomocy społecznej, Centrum Alzheimera, Fundacji Projekt Starsi, a także stowarzyszeniu dla os贸b uzależnionych i ich rodzin. Posiada bogate doświadczenie pracy psychologicznej zar贸wno indywidualnie, jak i grupowo. Organizuje i prowadzi prelekcje, warsztaty i szkolenia. Prowadzi grupy psychoedukacyjne, warsztatowe i rozwojowe r贸wnież dla os贸b zawodowo zajmujących się pomaganiem innym.

 

Miejsce:
Siedziba Stowarzyszenia 鈥濻ZANSA鈥
08-110 Siedlce, ul. Dylewicza 23

 

Aby zarejestrować udział w warsztatach należy wypełnić kartę zgłoszeniową, kt贸ra dostępna jest poniżej i przesłać ją wraz z klauzulą RODO na adres mailowy: oik@mopr.siedlce.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32.
O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa.

 

Więcej szczeg贸ł贸w dostępnych jest pod nr telefonu 25 794 30 10.

 

 Karta zgłoszeniowa - pobierz禄禄

 Klauzula informacyjna RODO - pobierz禄禄

 

  

 

 

       Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 鈥濧systent osobisty osoby niepełnosprawnej鈥 鈥 edycja 2021 finansowany ze środk贸w Funduszu Solidarnościowego.
       Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem r贸wnoważnym powyżej 16 roku życia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 Ogłoszenie o programie - pobierz禄禄

 Karta zgłoszeniowa - pobierz禄禄

 Klauzula informacyjna - pobierz禄禄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

       Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 鈥濷pieka wytchnieniowa鈥 鈥 edycja 2021 finansowany ze środk贸w Funduszu Solidarnościowego.
       Celem Programu jest wsparcie członk贸w rodzin lub opiekun贸w sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem r贸wnoważnym mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązk贸w łączących się ze sprawowaniem opieki, a także zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 Ogłoszenie o programie - pobierz禄禄

 Karta agłoszeniowa - pobierz禄禄

 Karta oceny stanu zdrowia - pobierz禄禄

 Klauzula informacyjna - pobierz禄禄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez SIEDLCE, w ramach kt贸rego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie r贸wnego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańc贸w w poradzeniu sobie z r贸żnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawnik贸w, doradc贸w obywatelskich i mediator贸w.

Opr贸cz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy r贸wnież EDUKACJĘ PRAWNĄ, kt贸ra zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Więcej informacji - pobierz禄禄

 

 

 

 

 


 

Dobry Start od ZUS

 

 

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie 鈥 za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręcznik贸w i artykuł贸w szkolnych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online przez:
鈥 portal PUE ZUS,
鈥 portal empatia.mpips.gov.pl
鈥 bankowość elektroniczną.

Zmiany w realizacji wypłat świadczenia Dobry Start
Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosk贸w, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, kt贸re nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej plac贸wce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

Kiedy złożyć wniosek?
ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:
鈥 do 30 września 2021 r. 鈥 na podstawie wniosk贸w złożonych do końca sierpnia,
鈥 w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku 鈥 na podstawie wniosk贸w składanych od września.
Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodzic贸w, opiekun贸w prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosk贸w. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.

Jakiego wsparcia udzieli ZUS
Każda osoba, kt贸ra będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracownik贸w ZUS. Pomoc można uzyskać:
鈥 na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.鈥損t.) w godz. 8.00 鈥15.00
鈥 w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.鈥損t.) w godz. 7.00 鈥18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
鈥 we wszystkich plac贸wkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
鈥 w trakcie dyżur贸w pracownik贸w ZUS w siedzibach urzęd贸w miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

 


 

 

poMOC jest w Tobie 鈥 REAKTYWACJA ZASOB脫W

 

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy wsparciu finansowym Miasta Siedlce i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 鈥濿spieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie鈥, edycja 2021 realizuje projekt pt. 鈥poMOC jest w Tobie-REAKTYWACJA ZASOB脫W鈥. - więcej禄禄

 


 

INFORMACJA

 

       Informujemy, że od 14 czerwca 2021 r. Powiatowy Zesp贸ł Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. K. Osińskiej 6.
       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 14 czerwca 2021 r. obsługa interesant贸w w siedzibie MOPR przy ul. K. Osińskiej 6 (Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Świadczeń Wychowawczych i Powiatowy Zesp贸ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) będzie odbywać się w godzinach:
8.10-14.00 - w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki,
8.10-15.45 - w środy.

 


 

Konkurs pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej; Opieka wytchnieniowa

 

       Zarządzenie Nr 138/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację
w 2021 r. zadań zleconych pn. Asystent osoby niepełnosprawnej; Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego; Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego (2021-06-02) - pobierz禄禄

 Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - pobierz禄禄

 Program - Opieka wytchnieniowa - pobierz禄禄

 Wyniki konkursu - pobierz禄禄 

UWAGA!

 

W związku ze zmianą siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 do 11 czerwca br.
bezpośrednia obsługa interesanta zostaje zawieszona.
       Korespondencję należy kierować drogą pocztową lub do skrzynki podawczej
znajdującej się w gł贸wnym holu budynku przy ulicy Prusa 18.

      


 

SIEDLECKA ŚCIEŻKA POMOCOWA


 


WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ
W TRAKCIE TRWANIA STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

          Na podstawie art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczeg贸lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności.
          W związku z powyższym wszystkie orzeczenia, kt贸rych ważność upływa od 8 marca 2020 r. zachowują ważność zgodnie z ww. przepisem. Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa.
          W przypadku orzeczeń, kt贸rych ważność upływała od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., warunkiem przedłużenia ważności, było złożenie w tym terminie (tj. od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.) ponownego wniosku o wydanie orzeczenia.
          Wprowadzone uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw os贸b niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.
          Karty parkingowe dla os贸b niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, kt贸rych ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia. Karty parkingowe wydane uprawnionym plac贸wkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Na podstawie Polecenia Wojewody Mazowieckiego możliwe jest wysłanie własnoręcznie podpisanego wniosku o wydanie karty parkingowej pocztą na adres Powiatowego Zespołu. Tym samym wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie karty parkingowej w siedzibie zespołu. Wniosek musi być własnoręcznie podpisany na pierwszej stronie w pozycji nr 23 oraz na trzeciej stronie w pozycji nr 48 - wz贸r podpisu. Do wniosku musi być dołączona fotografia przedstawiająca aktualny wizerunek wnioskodawcy oraz dow贸d wpłaty. Możliwe jest także wysłanie karty parkingowej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, za pisemną zgodą wnioskodawcy, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
          Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wnioski o wydanie orzeczeń rozpatrywane są w trybie zaocznym tzn. z wyłączeniem bezpośredniego badania osoby orzekanej pod warunkiem, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja medyczna jest dla lekarza przewodniczącego składu orzekającego wystarczająca do wydania orzeczenia.
          Powiatowy Zesp贸ł do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności w Siedlcach prowadzi aktualnie bezpośrednią obsługę wnioskodawc贸w w ograniczonym zakresie i z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA PROWADZONA JEST W GODZ. 10:00-15:00 bez konieczności wcześniejszego umawiania się.
          Osoby obsługiwane są pojedynczo (przy stanowisku bezpośredniej obsługi może przebywać jedna osoba), pozostałe osoby oczekujące proszone są o zachowanie dystansu.
          Przy wejściu znajduje się skrzynka podawcza na korespondencję. Do skrzynki dokumenty można składać po ich wcześniejszym zabezpieczeniu (zszyte lub w kopercie) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:45.
          W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Zespołu oraz telefonicznie tel. 25 794 31 97.

 


POWSTRZYMAJ SWOJĄ AGRESJĘ

 

Chcesz zmienić spos贸b funkcjonowania rezygnując ze stosowania przemocy?
Chcesz zweryfikować przekonania na temat przemocy?
Chcesz nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze prowadzące do stosowania przemocy, a przede wszystkim nauczyć się nowych umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problem贸w?
Chcesz zmienić poglądy na wychowanie dzieci?
Chcesz wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie?
Chcesz powstrzymywać się od stosowania przemocy oraz wiedzieć gdzie możesz skorzystać z pomocy, gdybyś powr贸cił do dawnych zachowań?
Chcesz zrezygnować z przedmiotowego traktowania innych os贸b oraz chcesz być zdolny do empatii?
Chcesz odzyskać poczucie kontroli nad własnym życiem w r贸żnych jego obszarach?

 

ODPOWIADASZ ZA SWOJE ZACHOWANIE!

Nie możesz usprawiedliwiać swojej agresji alkoholem, trudnym dzieciństwem, niepowodzeniami w pracy ani żadną inną przyczyną. Nie tłumacz swojej agresji ani przemocy zachowaniem żony (partnerki) m贸wiąc, że Cię sprowokowała. Nie m贸w, że to nie Ty, tylko alkohol, albo że wszystkiemu winne jest Twoje trudne dzieciństwo.

Pamiętaj, nic nie usprawiedliwia przemocy. To nie inni, ale Ty jesteś odpowiedzialny za swoje zachowanie.

Pamiętaj, że:
鈥 Bicie, szturchanie, ośmieszanie, straszenie, szantażowanie, zabieranie pieniędzy, ograniczanie kontakt贸w, zmuszanie do seksu to nie są zwykłe kł贸tnie, nieporozumienia i Twoja prywatna sprawa - to przestępstwo ścigane z urzędu, za kt贸re grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. (art. 207 kodeksu karnego)
Tutaj uzyskasz pomoc:
Weź udział w programie korekcyjno 鈥 edukacyjnym dla os贸b kt贸re stosują przemoc w rodzinie.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Skontaktuj się z nami:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
ul. H. Sienkiewicza 32
Tel. 25 794 30 10

 


OGŁOSZENIE

 

       W związku z przypadającym w dniach 22 鈥 26 lutego 2021 roku Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, kt贸rego inicjatywa zrodziła się w 2000 roku i ma na celu zwr贸cenie szczeg贸lnej uwagi na potrzeby i prawa os贸b pokrzywdzonych przestępstwem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach aktywnie włącza się w tegoroczne przedsięwzięcie. Coroczne działania skupiają się wok贸ł daty 22 lutego kiedy to obchodzony jest Dzień Ofiar Przestępstw.
       Dostrzegając potrzebę interdyscyplinarności podejmowanych działań na rzecz os贸b pokrzywdzonych przestępstwem ze szczeg贸lnym uwzględnieniem dzieci oraz wychodząc naprzeciw ich potrzebom zdecydowaliśmy o zorganizowaniu dyżur贸w specjalist贸w świadczących pomoc w tym zakresie. Możliwość osobistej konsultacji będzie możliwa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32 oraz za pomocą środk贸w komunikacji na odległość pod numerem telefonu: 25 794 30 10.
       Zakres tematyczny proponowanych konsultacji jest bardzo szeroki, dlatego, że trudne doświadczenia rodzinne często wynikają z wielu złożonych czynnik贸w, a pomoc nie może ograniczać się do jednego modelu postępowania. Zapraszamy do kontaktu i dania sobie szansy na wsparcie i zmianę swojej trudnej sytuacji. Zachęcamy r贸wnież do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu oraz przekazywaniu informacji o tym wydarzeniu wszystkim zainteresowanym a przede wszystkim osobom mogącym takiego wsparcia potrzebować.
       Harmonogram dyżur贸w, kt贸ry przekazujemy w załączeniu dostępny jest r贸wnież na stronie internetowej Ośrodka: www.mopr.siedlce.pl, oraz na profilu FB Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siedlcach.
       Pozostajemy do dyspozycji w razie pytań i wątpliwości pod numerem telefonu: 25 794 30 10.

 

 Harmonogram dyżur贸w  - pobierz禄禄

 


OGŁOSZENIE

 

       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, kt贸rzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w siedzibie tutejszego Ośrodka przy ulicy Sienkiewicza 32, w godzinach 8.00 鈥 12.00, wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. 鈥dopłatę do czynszu鈥.

Warunki przyznania:
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, w przypadku, gdy:
średni miesięczny doch贸d na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się
o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny doch贸d na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.;
ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.;
ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Termin składania wniosk贸w:
Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można złożyć nie p贸źniej niż do dnia 31 marca 2021r.
Druki wniosk贸w dostępne są w siedzibie Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 32 w godz. 8.00 鈥 12.00 oraz na stronie internetowej.
W celu uzyskania szczeg贸łowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 25 794-30-24.

      


 

Od 1 lutego 2021 r. rusza nab贸r elektronicznych wniosk贸w o świadczenie 500+

 

       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż od 1 lutego 2021 r. rusza nab贸r wniosk贸w na nowy okres świadczeniowy w ramach programu 鈥濺odzina 500+鈥.
       Obecnie świadczenie wychowawcze jest przyznane do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od czerwca 2021 r. niezbędne będzie złożenie nowego wniosku. Wnioski w wersji elektronicznej będzie można składać od 1 lutego br. natomiast w formie papierowej wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia.

        Z uwagi na trwający w Polsce stan pandemii apelujemy do Państwa, aby szczeg贸lnie w tym roku skorzystać z elektronicznej możliwości składania wniosk贸w.

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pomocą:
鈥 portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
鈥 platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
鈥 system贸w teleinformatycznych bank贸w.

 


 

Informacje dotyczące Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

 

       W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informujemy mieszkańc贸w, że na terenie Miasta Siedlce jest wyznaczonych na dzień 15 stycznia 2021 r. 8 punkt贸w szczepień. - więcej禄禄

 


 

OGŁOSZENIE

 

       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa os贸b niepełnosprawnych i ich opiekun贸w w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w środki ortopedyczne i pomocnicze, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się są dostępne w Siedzibie gł贸wnej Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 32 w godzinach 8.00-12.00 oraz na stronie internetowej.
       Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się następujący spos贸b składania wniosk贸w:
elektronicznie, od dnia 1 stycznia 2021 r. w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl), dotyczy tylko wniosk贸w o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
osobiście od dnia 4 stycznia 2021 r. poprzez wrzucenie wypełnionego wniosku do skrzynki podawczej umieszczonej w siedzibie Ośrodka ul. Sienkiewicza 32
鈥 drogą pocztową, za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce).
       Do Państwa dyspozycji pozostaje nr telefonu: 25 794 30 11.
       Bezpośrednia obsługa interesant贸w będzie ograniczona do spraw wymagających wyjaśnień i uzupełnienia brak贸w formalnych w złożonych wnioskach.

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku oraz w latach 2021-2022
zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej
(2020-11-20)

 

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2021 roku oraz w latach 2021-2022 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej - pobierz禄禄

 Uchwała Rady Miasta Siedlce w sprawie uchwalenia programu wsp贸łpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. - pobierz禄禄

 Program wsp贸łpracy miasta siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - pobierz禄禄

 Wzory ofert i ramowe wzory um贸w dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań - pobierz禄禄

 Wyniki otwartego konkursu (2021-02-09) - pobierz禄禄

 


 

UWAGA!


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydawanie unijnej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 鈥 2020, Podprogramu 2020 rozpocznie się w dniu 2.11.2020 r.

W związku z tym rozpoczęcie przyjmowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach wniosk贸w o wydanie skierowania uprawniającego do otrzymania pomocy żywnościowej zaplanowano na dzień 28.09.2020 r.

Uprawnione do skorzystania z pomocy żywnościowej będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, kt贸rych doch贸d nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane będą przez pracownik贸w socjalnych MOPR w Siedlcach wyłącznie mieszkańcom Miasta Siedlce.
Skierowania będą obowiązywały w okresie od dnia 02.11.2020 r. do dnia 31.08.2021 r.

 


 

Ogłoszenie

 

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nab贸r wniosk贸w w ramach Programu
鈥濷pieka wytchnieniowa鈥 鈥 edycja 2020, kt贸ry finansowany jest ze środk贸w pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
:
treść ogłoszenia - pobierz禄禄
karta zgłoszenia - pobierz禄禄
karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej - pobierz禄禄
klauzula informacyjna - pobierz禄禄

 


Ogłoszenie

 

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje w bieżącym roku Program pn. 鈥濷pieka wytchnieniowa鈥 - edycja 2020, skierowany do os贸b niepełnosprawnych, ich rodzin lub opiekun贸w, finansowany ze środk贸w Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu 鈥濷pieka wytchnieniowa鈥 鈥 edycja 2020.
          W związku z tym ogłaszamy nab贸r na stanowisko 鈥濷piekuna osoby niepełnosprawnej鈥, do kt贸rego zapraszamy osoby, kt贸re posiadają następujące kwalifikacje
: dyplom potwierdzający uzyskanie uprawnień
w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy bądź opieki osobom niepełnosprawnym.
Ze szczeg贸łami na temat Programu, procesu rekrutacji oraz dokument贸w, kt贸re powinny złożyć osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32; pod numerem telefonu (25)7943001 lub na stronie www.mopr.siedlce.pl.

 


 

Informacja

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej może złożyć osoba niepełnosprawna posiadająca ważne, prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do karty parkingowej, wydane przez Miejski/Powiatowy Zesp贸ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Do wniosku należy dołączyć:
jedną aktualną fotografię (o wymiarach 35mm x 45mm),
oryginał orzeczenia do wglądu (lub kserokopię dołączoną do wniosku),
dow贸d uiszczenia opłaty w łącznej kwocie 22,00 zł, w tym:
      - opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł,
      - opłatę ewidencyjną za wydanie karty parkingowej w wysokości 1,00 zł.
     opłaty należy dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce
     nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 (ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach),
     przelewem bankowym w formie papierowej,
     lub za pomocą system贸w bankowości elektronicznej (należy wydrukować potwierdzenie przelewu).

W tytule przelewu należy wpisać:
Wydanie karty parkingowej dla 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej)
w tym: 21 zł opłata za kartę parkingową, 1 zł opłata ewidencyjna.

 


 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ 500+ I DOBRY START

 

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń nie ma konieczności składania nowych wniosk贸w o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+). Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero od lutego 2021 r. będą przyjmowane wnioski o jego kontynuację. Obecnie wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) powinny składać tylko osoby, kt贸rym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia z innego tytułu.
         W okresie od 1 lipca 2020 r. w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia 2020 r. w wersji papierowej do 30 listopada 2020 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczenia ,,dobry start鈥欌 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł.

Ze względu na panujący w kraju stan epidemii zachęcamy Państwa do składnia wniosk贸w w wersji elektronicznej przez:
鈥 bankowość elektroniczną;
鈥 portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/;
鈥 portal PUE ZUS 

Ogłoszenie

 

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nab贸r zgłoszeń os贸b niepełnosprawnych chętnych do wzięcia udziału w programie 鈥濧systent osobisty osoby niepełnosprawnej鈥 鈥 edycja 2019-2020. Program finansowany jest ze środk贸w Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Os贸b Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.:

 Treść ogłoszenia - pobierz禄禄

 Karta zgłoszeniowa - pobierz禄禄

 Klauzula informacyjna - pobierz禄禄

 


 

Ogłoszenie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o przywr贸ceniu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi.

 


 

 


 

Ogłoszenie

 

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 26 maja 2020 r. istnieje możliwość osobistego załatwiania spraw w Ośrodku.

 

W siedzibie MOPR przy ul. H. Sienkiewicza 32 obsługa interesant贸w odbywa się
w dni robocze w godzinach: 8.00 - 12.00.
W siedzibie MOPR przy ul. K. Osińskiej 6 (Dział Świadczeń Rodzinnych oraz Dział Świadczeń Wychowawczych) obsługa interesant贸w odbywa się
w dni robocze w godzinach: 12.00 - 15.00.
W siedzibie MOPR przy ul. B. Prusa 16 (Powiatowy Zesp贸ł do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności) obsługa interesant贸w odbywa się
w dni robocze w godzinach: 10.00 - 15.00.

 

         Do siedziby MOPR przy ul. H. Sienkiewicza 32 oraz przy ul. K. Osińskiej 6 interesanci wpuszczani są pojedynczo. Jednocześnie obsługiwanych może być maks. 3 osoby.
         Przypominamy o obowiązującym nakazie zakrywania ust i nosa oraz nakazie zachowywania bezpiecznego (min. 2 m) odstępu od innych os贸b. Zaleca się dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku (płyn udostępniony przy wejściu gł贸wnym). Osoby niestosujące się do wskazanych wymog贸w sanitarnych nie będą obsługiwane.
         R贸wnocześnie zachęcamy do korzystania ze skrzynek podawczych, kt贸re we wszystkich siedzibach MOPR w dalszym ciągu funkcjonują. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

 鈥濸omoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi鈥 鈥 Moduł III


Informacja

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, Miasto Siedlce przystąpiło do realizacji Modułu III programu 鈥濸omoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi鈥 finansowanego ze środk贸w Państwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepełnosprawnych.

       Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielona zostanie osobom niepełnosprawnym, kt贸re na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w plac贸wce rehabilitacyjnej (należy przez to rozumieć plac贸wkę, w kt贸rej udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w spos贸b ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku). Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania koszt贸w związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wsparcie skierowane jest do os贸b niepełnosprawnych, kt贸re są:
1. uczestnikami warsztat贸w terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych dom贸w samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepis贸w ustawy o pomocy społecznej;
3. podopiecznymi dziennych dom贸w pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepis贸w ustawy o pomocy społecznej;
4. podopiecznymi plac贸wek rehabilitacyjnych, kt贸rych działalność finansowana jest ze środk贸w PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepełnosprawnych;
5. uczestnikami program贸w zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych program贸w korzystają ze wsparcia udzielanego przez plac贸wki rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunk贸w i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodk贸w szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodk贸w wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

WAŻNE!

Pomoc finansowa nie przysługuje za miesiąc, w kt贸rym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczeg贸lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie p贸źniej niż do dnia 15 października 2020 roku. W imieniu os贸b niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych os贸b.

     Informujemy, że ze względu na panujący w kraju stan epidemii, z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa, ograniczona jest możliwość załatwiania sprawy osobiście w siedzibie organu. W związku z tym wniosek można złożyć:
1. w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.
2. w wersji papierowej do skrzynki podawczej znajdującej się przy gł贸wnym wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32.

Druk wniosku dostępny poniżej:
Wniosek o dofinansowanie ze środk贸w programu 鈥濸omoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi鈥 鈥 Moduł III

Do wniosku należy dołączyć:
1. Kopię orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
2. Dokument stanowiący opiekę prawną 鈥 jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
3. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, gdy wnioskodawca występuje przez pełnomocnika

W przypadku spełnienia w/w warunk贸w, zapraszamy osoby niepełnosprawne zamieszkujące w Siedlcach do korzystania z powyższego wsparcia finansowego.

     Szczeg贸łowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  (w zakładce Programy i zadanie PFRON 鈥 Programy realizowane obecnie- Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi) oraz w Oddziale Mazowieckim PFRON a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach, pod nr tel. 25 794 30 11.


 

        Zarządzenie 96/2020 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania zleconego pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (06.04.2020) - pobierz禄禄 
 Ogłoszenie wynik贸w konkursu (14.05.2020) - pobierz禄禄

 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. zostaną zlikwidowane kasy funkcjonujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Wypłaty świadczeń dokonywane będą na konta bankowe wskazane przez Wnioskodawc贸w.

Wpłat należności należy dokonywać przelewem na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1953 1000 0023 4842 1484
ze wskazaniem tytułu wpłaty i kogo dotyczy, po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Ośrodka:
鈥 w przypadku wpłat należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, wpłat z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, zwrot贸w z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - kontakt pod tel. nr 25 794 30 18,
鈥 w przypadku wpłat przez dłużnik贸w alimentacyjnych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - kontakt pod tel. nr 25 794 31 63.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najszybsze dostarczanie
do Ośrodka dyspozycji przekazywania świadczeń na konta bankowe.

 


 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w miesiącu marcu świadczenia wypłacane w kasie Ośrodka zostały nadane przekazem pocztowym na adres wskazany we wniosku. W przypadku zwrotu przekazu, wypłata świadczenia za miesiąc marzec będzie mogła być ponownie zrealizowana wyłącznie na konto bankowe. Prosimy zatem o uaktualnienie adresu zamieszkania i złożenie dyspozycji wypłaty świadczeń na rachunek bankowy.

 


 

OGŁOSZENIE

 

          W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że do odwołania:
    1. wstrzymane zostają wypłaty zasiłk贸w i świadczeń w kasach Ośrodka. Prosimy o jak najszybsze wskazywanie numeru konta bankowego na kt贸re będzie możliwość przesłania pieniędzy. Wyjątkowo w marcu należne zasiłki i świadczenia zostaną nadane przekazem pocztowym (pod warunkiem, że Poczta Polska nie wstrzyma realizacji tej usługi);
    2. wstrzymana zostaje bezpośrednia forma obsługi interesant贸w. Zalecamy nawiązywanie kontaktu drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę ePUAP;
    3. wstrzymane z założenia zostaje przeprowadzanie rodzinnych wywiad贸w środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie;
    4. wstrzymane zostają posiedzenia komisji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
    5. wstrzymana zostaje realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi;
    6. wstrzymane zostają przyjęcia interesant贸w w sprawach skarg i wniosk贸w.

         
Przed siedzibami Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 32 oraz ul. Osińskiej 6 umieszczone zostały skrzynki pocztowe w kt贸rych należy umieszczać dokumenty składane w formie papierowej. W siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Prusa 18 w gł贸wnym wejściu za kratą znajduje się szafa metalowa, do kt贸rej można wrzucać dokumenty składane w formie papierowej.
          We wszystkich sprawach załatwianych w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 32 prosimy o nawiązywanie kontaktu telefonicznego (tel. 25 794 30 01 lub 25 794 30 02) lub elektronicznego (sekretariat@mopr.siedlce.pl)
z pracownikami zajmującymi się daną sprawą.
          W sprawach załatwianych w siedzibie przy ul. Osińskiej 6 prosimy o nawiązywanie kontaktu telefonicznego lub elektronicznego z pracownikami poszczeg贸lnych Dział贸w (świadczenia rodzinne 鈥 tel. 25 794 31 62, fundusz alimentacyjny 鈥 tel. 25 794 31 63, e-mail: sr@mopr.siedlce.pl , świadczenia wychowawcze 鈥 tel. 25 794 31 94, e-mail: sw@mopr.siedlce.pl). W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Działy: Świadczeń Wychowawczych, Świadczeń Rodzinnych oraz Powiatowy Zesp贸ł do spraw Orzekania o Niepełnosprawności będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 鈥 16:00 do odwołania.
          W sprawach dot. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności prosimy o nawiązywanie z pracownikami Zespołu kontaktu telefonicznego (tel. 25 794 31 97) lub elektronicznego (pzoon@mopr.siedlce.pl).

          Prosimy Państwa, w miarę możliwości, o pozostanie w domach.
          Odpowiedzialnie dbajmy o swoje bezpieczeństwo i zdrowie innych os贸b.

 


 

Wojewoda Mazowiecki


zgodnie z zaleceniem z dnia 16 marca 2020 r., Pana Pawła Wd贸wika Pełnomocnika Rządu do Spraw Os贸b Niepełnosprawnych, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydanym
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg贸lnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. poz. 374),

do przeprowadzania postępowań administracyjnych przez wojew贸dzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, jak r贸wnież orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby

wydał polecenie
zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności
działającym w I i II instancji w wojew贸dztwie mazowieckim
do przeprowadzania postępowań administracyjnych
zgodnie z powyższym zaleceniem.

 


 

Informacja

 

Osoby samotne oraz osoby niemogące liczyć na pomoc członk贸w rodziny, sąsiad贸w, znajomych wymagające wsparcia w związku z pandemią koronawirusa proszone są o nawiązywanie kontaktu telefonicznego pod
nr tel. 25 794 30 01 z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w godzinach pracy Ośrodka.
Po rozeznaniu konkretnych potrzeb będzie udzielana pomoc adekwatna do sytuacji osoby.

 


 

Informację o naborze

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nab贸r kandydat贸w na stanowiska:

 Podinspektora w Dziale Księgowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (2020-03-04) - pobierz禄禄

      Unieważnienie naboru na stanowisko Podinspektora w Dziale Księgowości (2020-03-24) - pobierz禄禄

 Psychologa 鈥 0,5 etatu (2020-03-04) - pobierz禄禄

 Zakład Karny w Siedlcach ponownie realizuje kampanię społeczną Służby Więziennej
Bezpieczni w służbie i w pracy
.


Kampania jest adresowana w szczeg贸lności do pracownik贸w administracji publicznej, kt贸rzy coraz częściej mają do czynienia z trudnym petentem. Szkolenie jest prowadzone przez funkcjonariuszy i pracownik贸w Zakładu Karnego w Siedlcach oraz funkcjonariuszy GISW OISW Warszawa (Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie).

Zajęcia zaplanowane są do realizacji w dw贸ch modułach: teoretycznym i praktycznym. W trakcie szkolenia m. in. poruszana jest problematyka agresji werbalnej i niewerbalnej ze strony interesanta, bezpiecznej organizacji miejsca pracy, praw przysługujących funkcjonariuszom publicznym (om贸wienie przestępstw, kt贸re mogą zostać popełnione przez petent贸w, m.in. naruszenie nietykalności osobistej, znieważenie), technik obrony przed agresją klienta w trakcie wykonywania pracy.

W dn. 20.02.2020 r. udział w kampanii wezmą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

To już drugie szkolenie z tego zakresu. Pierwsze pilotażowe odbyło się w 2019 roku, a uczestnikami szkolenia byli pracownicy Urzędu Miasta Siedlce, kt贸rych stanowiska narażone są na bezpośredni kontakt z najtrudniejszym klientem (agresja słowna i fizyczna).
        Zarządzenie 39/2020 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania zleconego pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (12.02.2020) - pobierz禄禄 
Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu (19.03.2020) - pobierz禄禄


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej
(2019-11-21)

 

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej - pobierz禄禄

 Uchwała Rady Miasta Siedlce w sprawie uchwalenia programu wsp贸łpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. - pobierz禄禄

 Program wsp贸łpracy miasta siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - pobierz禄禄

 Wzory ofert i ramowe wzory um贸w dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań - pobierz禄禄

 Wyniki konkursu - pobierz禄禄

 


 

Informację o Dniach Otwartych promujących rodzicielstwo zastępcze


         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje kandydat贸w chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kt贸rzy chcieliby otoczyć opieką i miłością potrzebujące dzieci, kt贸re z r贸żnych powod贸w nie mogą wychowywać się w rodzinach naturalnych.


         Osoby zainteresowane zapraszamy na Dni Otwarte organizowane w siedzibie naszej jednostki przy
ul. Sienkiewicza 32 , pok贸j nr 4 w dniach
:
- 08 listopada 2019 r. w godzinach 14.00 鈥 18.00
- 09 grudnia 2019 r. w godzinach 15.00 鈥 18.00


         Podczas Dni Otwartych będzie możliwość uzyskania szczeg贸łowych informacji i odpowiedzi na wszystkie pytania związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.
         Żadna, nawet najlepsza instytucja, nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb emocjonalnych dzieci w takim stopniu jak rodzina. To właśnie rodzina zastępcza daje nie tylko dom, ale także rodzinne ciepło i miłość. W rodzinie zastępczej dzieci mogą czuć się bezpiecznie, a przede wszystkim mają swoich najbliższych dorosłych, kt贸rzy się nimi opiekują i na kt贸rych mogą liczyć. Odzyskują zaufanie, radość, spok贸j, uczą się jak radzić sobie w dorosłym życiu, bazując na pozytywnych wzorcach.


         Serdecznie zapraszamy!

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje
,
iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz os贸b niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środk贸w Państwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla os贸b niepełnosprawnych na rok 2020.
Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2019 r.
Druki wniosk贸w można otrzymać w siedzibie Ośrodka
w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 鈥 16:00 pok贸j nr 16.

 


 

Komunikat w sprawie Świadczenia Wychowawczego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 17 maja 2019 r. w Dzienniku Ustawa nowelizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na doch贸d rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać w wersji elektronicznej od
1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w Dziele Świadczeń Wychowawczych)
.  - więcej禄禄

 

 

 


 

Ogłoszenie o zam贸wieniu na usługi społeczne

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
      w Siedlcach
(14.06.2019) - pobierz禄禄

Pytania do OOZ (18.06.2019) - pobierz禄禄

Odpowiedzi na pytania (19.06.2019) - pobierz禄禄

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.06.2019) - pobierz禄禄

 


INFORMACJA


Od dnia 17 czerwca 2019 roku:
1. pracownicy socjalni przyjmować będą interesant贸w od poniedziałku  do piątku w godzinach 8:00 - 11:00,
2. w godz. 11:00 - 16:00 dyżurujący pracownicy socjalni, w sprawach niecierpiących zwłoki, przyjmować będą

    interesant贸w w:
    a) poniedziałki w pokoju nr 52 (nr tel. 25 794 30 04),
    b) wtorki w pokoju nr 55 (nr tel. 25 794 30 05),
    c) środy w pokoju nr 54 (nr tel. 25 794 30 06),
    d) czwartki w pokoju nr 53 (nr tel. 25 794 30 07),
    e) piątki w pokoju nr 47 (nr tel. 25 794 30 08).

 W sobotę 01.06.2019 r.
odbędzie się III Niebanalny Triathlon Młodzieżowy zorganizowany przez Młodzieżową Wsp贸lnotę Mieszkaniową SOS. Wydarzenie będzie połączone z Piknikiem Rodzinnym, kt贸ry odbędzie się na terenie Programu SOS Wioski Dziecięce w Siedlcach, przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 37.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach wsp贸łpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce wezmą udział w wydarzeniu jako wolontariusze.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć pod adresem:
https://wioskisos.org/iii-niebanalny-triathlon-mlodziezowy-w-siedlcach/

 

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. na XII Siedleckim Jarmarku Św. Stanisława prowadzona będzie akcja promująca ideę rodzicielstwa zastępczego.
Zapraszamy do naszego stanowiska, przy ul. Pułaskiego (na wysokości DH ATLAS)

  

Harmonogram wypłat got贸wkowych w kasie MOPR - maj 2019 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze 500+,
Zasiłki Pielęgnacyjne
- wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

22 (środa)

 D, E, F, G, H, I, J

23 (czwartek)

 K

24 (piątek)

 L, Ł, M, N

27 (poniedziałek)

 O, P, R

28 (wtorek)

 S, Ś, T

29 (środa)

U, W, Z, Ź, Ż

30 (czwartek)

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

21 (wtorek)

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach przejmuje realizację zadania
w zakresie przyznawania dodatk贸w mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatk贸w energetycznych. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie MOPR przy ul. Sienkiewicza 32
w dni robocze od poniedziałku do piątku w pokoju nr 39 w godz. 8.00-11.00.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje os贸b zainteresowanych pełnieniem funkcji
rodziny zastępczej lub utworzeniem rodzinnego domu dziecka na terenie Miasta Siedlce.


Kandydat贸w zapraszamy do siedziby Ośrodka w Siedlcach, przy ul. H. Sienkiewicza 32, tel. 25 794 30 09,
w godz. 8.00 鈥 16.00
Pracownicy Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego:
- kto może zostać rodziną zastępczą,
- jak wygląda procedura tworzenia rodziny zastępczej,
- jakie zadania ma rodzina zastępcza,
- jakiego rodzaju wsparcie i świadczenia może otrzymać rodzina zastępcza,
- warunki utworzenia i funkcjonowania rodzinnego domu dziecka.

Zaproszenie kierujemy do os贸b gotowych podjąć się opieki nad dziećmi, kt贸re z r贸żnych powod贸w nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje lekarzy specjalist贸w:
pediatra,
ortopeda,
okulista,
laryngolog,
do pełnienia funkcji orzecznik贸w zasiadających w posiedzeniach skład贸w orzekających i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.

Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. H. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 30 01
e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl
Powiatowy Zesp贸ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. B. Prusa 18, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 31 96INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,
    zachęcamy do składania dyspozycji przekazywania na konto osobiste świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń Dobry Start (300+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
      Informujemy, że ww. świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej. Wypłaty got贸wkowe dokonywane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 32zgodnie z harmonogramem udostępnionym przy kasie i na stronie internetowej Ośrodka http://www.mopr.siedlce.pl.

        Po odbi贸r got贸wki należy zgłosić się z dowodem osobistym w dniu wypłaty.
W przypadku nieodebrania got贸wki w dniu wskazanym w harmonogramie, got贸wkę można będzie odebrać w dniu następnym. Wypłata ieodebranych świadczeń w bieżącym miesiącu będzie możliwa w miesiącu następnym zgodnie z harmonogramem wypłat.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZIENIE W SIEDLCACH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporządzenie o ochronie danych danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka. Adres Ośrodka: ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce adres e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl, numer tel.: (25) 794 30 01

2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym do kontakt贸w z osobami, kt贸rych dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ww. rozporządzenia, można kontaktować się przez adres e-mail: ap@mopr.siedlce.pl lub na adres siedziby Ośrodka, wskazany w pkt. 1 a także telefonicznie: (25) 794 30 16

3. Dane osobowe przetwarzane są w MOPR:
   - w celu realizacji zadań wynikających z:
      鈥 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
      鈥 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
      鈥 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
      鈥 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
      鈥 ustawyz dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w
      鈥 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłk贸w dla opiekun贸w
      鈥 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 鈥瀂a życiem鈥
      鈥 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach
      鈥 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os贸b
         niepełnosprawnych
      鈥 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych
      鈥 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
      鈥 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
      鈥 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
      鈥 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk贸w
         publicznych
      鈥 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
      鈥 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
      鈥 Rozporządzenie Rady Ministr贸w z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczeg贸łowych warunk贸w realizacji
         rządowego programu 鈥濪obry start鈥
   - w celu:
      鈥 zatrudnienia w MOPR (w tym prowadzenia rekrutacji) na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
         Kodeksu Pracy
      鈥 realizacji um贸w cywilnoprawnych, prowadzenia zam贸wień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29
         stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wień publicznych

4. Dane os贸b będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepis贸w prawa oraz podmiotom, kt贸re zawarły z Administratorem danych umowy powierzenia.

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych za granicę.

6. Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla kt贸rego zastały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczeg贸lności wynikającym z Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla MOPR w Siedlcach, kt贸ra określa okresy przechowywania dokumentacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

7. Środki bezpieczeństwa i przechowywanie danych: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych, przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

8. W związku z przetwarzaniem przez MOPR danych, przysługuje osobom prawo do:
      鈥 dostępu do treści danych,
      鈥 sprostowania danych,
      鈥 usunięcia danych,
      鈥 ograniczenia przetwarzania danych,
      鈥 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadk贸w, w
         kt贸rych MOPR posiada uprawnienie do przetwarzania danych,
      鈥 prawo do przenoszenia danych,
      鈥 jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osobom przysługuje prawo do cofnięcia
         zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem.

9. Osoby mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzane dane os贸b narusza przepisy RODO.

10. Monitoring wizyjny 鈥 MOPR ze względ贸w bezpieczeństwa jest monitorowany w następujących częściach:
      鈥 Parter鈥 przy wejściu gł贸wnym ( wewnątrz budynku)
      鈥 I piętro 鈥 przy kasie
      鈥 Zewnętrzna część budynku 鈥 wejście gł贸wne, wjazd na teren Ośrodka, parking

11. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest r贸wnoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, kt贸re zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

 


Informujemy, że PFRON uruchomił nowoczesny system obsługi os贸b z dysfunkcją narządu słuchu, za pomocą aplikacji mobilnej MIGAM.
Szczeg贸łowe informacje na stronie PFRON: www.pfron.org.pl/migam.

Linki do film贸w promujących i prezentujących system:
https://youtu.be/42kdtuBIRZA , https://youtu.be/BOsev2ZntVc


      W 2018 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu 鈥Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania鈥欌, kt贸ry jest wsp贸łfinansowany ze środk贸w Państwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 4/2017 鈥濻amodzielni i skuteczni鈥.
Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).
Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresat贸w w rozwiązywaniu problem贸w psychologicznych i prawnych.

     Porady prawne - świadczone są drogą internetową poprzez stronę:
     http://www.szlachetne-zdrowie.org.pl/poradyprawne/

     Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze przez godzinę dziennie (13:00 鈥 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od 01 lipca 2018 r. można składać przez internet wnioski na nowy okres świadczeniowy o:
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) za pomocą: bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, PUE ZUS oraz ePUAP (Profil Zaufany),
świadczenie dobry start (300 dla ucznia) za pomocą: bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny za pomocą: portalu Emp@tia i ePUAP (Profil Zaufany).

Natomiast od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o ww. świadczenia będą przyjmowane w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcachprzy
ul. K. Osińskiej 6.

Aktualne druki wniosk贸w dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), MOPR w Siedlcach (www.mopr.siedlce.pl) natomiast od 16 lipca w siedzibachMOPR przy ul. K. Osińskiej 6 i H. Sienkiewicza 32.
OGŁOSZENIE

Uwaga!
Zmiana numer贸w telefon贸w.

Informujemy, że uruchomione zostały nowe numery telefon贸w w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza 32 w Siedlcach. Dotychczasowe numery będą aktywne do 31 maja 2018 r.
Nowe numery telefon贸w są następujące:

Sekretariat 25 794 30 01
Kancelaria 25 794 30 02
Fax 25 794 30 03
Dział Pomocy Środowiskowej (Pracownicy Socjalni)
Obszar I 25 794 30 04
Obszar II 25 794 30 05
Obszar III 25 794 30 06
Obszar IV 25 794 30 07
Obszar V 25 794 30 08
Obszar VI 25 794 30 17
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (Asystenci i Koordynatorzy) 25 794 30 09
Dział Interwencji Kryzysowej 25 794 30 10
Rehabilitacja Społeczna 25 794 30 11
Aktywny Samorząd 25 794 30 11
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej 25 794 30 14
Dział Organizacyjno - Administracyjny 25 794 30 15
Dział Analityczno - Programowy 25 794 30 16
Dział Analityczno - Programowy 鈥 sprawy dotyczące dom贸w pomocy społecznej 25 794 30 17
Dział Księgowości 25 794 30 18
Środowiskowy Dom Samopomocy 25 794 30 23
Pobierz Informator


    

 

Bezpłatna Pomoc Ofiarom Przestępstw


Informujemy, że na terenie wojew贸dztwa mazowieckiego funkcjonują podmioty, kt贸re udzielają bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom, otrzymując na ten cel dofinansowanie ze środk贸w Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. więcej禄禄

 


 

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy wszystkich mieszkańc贸w Miasta o zwr贸cenie szczeg贸lnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy. Na terenie Siedlec funkcjonują następujące Organizacje, kt贸re zajmują się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:
- Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej działająca przy ul. Południowej 1 - schronienie oraz gorący posiłek;
- Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda, ul. Świętojańska 4 - gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni;
- Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego 57 - stoł贸wka dla ubogich i bezdomnych, pomoc rzeczowa, punkty charytatywne przy parafiach - pomoc rzeczowa;
- Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Zbrojna 39 - magazyn dar贸w.

 

Wszystkie osoby, kt贸re znajdują się w trudnej sytuacji i chcą skorzystać z ww. pomocy powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, tel.: (025) 632 33 25, 632 24 03, w godz. 8.00- 16.00.

 

W przypadku występowania silnych mroz贸w prosimy wszystkich o szczeg贸lne zwr贸cenie uwagi na osoby pozostające bez opieki na terenie Miasta i zgłoszenia do patroli Policji (tel. 997 - całodobowy) lub Straży Miejskiej (tel. 025 644 11 04 - do 16.00 lub 661 655 515 - do 23.00).

 

 


Zaliczka alimentacyjna zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego
- nowe zasady dotyczące nabycia uprawnień (2008-08-01) więcej禄禄
 

 

 

Mamo, tato - czekamy na Was...

Może i Tw贸j dom jest tym, o kt贸rym marzą dzieci. Bezpieczny, kochający i ciepły... Może jest w nim jeszcze miejsce? Zapraszamy chętnych do stworzenia rodziny zastępczej dla osieroconego dziecka  więcej禄禄
 

Menu

Aktualno艣ci
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zast臋pcza
Struktura MOPR
Rejony dzia艂ania pracownik贸w socjalnych
Zam贸wienia Publiczne
Nab贸r w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zesp贸艂鈥 Interdyscyplinarny
Powiatowy Zesp贸艂鈥
do Spraw Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci
艢wiadczenia rodzinne
Dodatek os艂onowy
Dodatek w臋glowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa sta艂ego
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Spo艂eczna Os贸b Niepe艂nosprawnych
Prace spo艂ecznie u偶yteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepe艂nosprawnej
Wa偶ne dokumenty
Aktywny Samorz膮d
Druki wniosk贸w
Archiwum
Zobacz tak偶e
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dost臋pno艣ci
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZAST臉PCZA
      PILNIE POSZUKIWANA