mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodz─ů: Gra┐yna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    

Zam├│wienia Publiczne

Zam├│wienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

Zam├│wienia publiczne realizowane zgodnie z ustawą Prawo zam├│wień publicznych

 

Archiwum 2012

Archiwum 2013

Archiwum 2014

Prace Uczestnik├│w
Środowiskowego Domu SamopomocyZam├│wienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

 

        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorc├│w, spełniających poniższe wymogi, do składania ofert na świadczenie na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach usług przez specjalist├│w (psycholog├│w, pracownik├│w socjalnych, doradc├│w zawodowych, pedagog├│w), uprawnionych do wydawania orzeczeń w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (2016-09-07)

 Zapytanie ofertowe - pobierz┬╗┬╗

 Załączniki nr 1 - Formularz cenowy - pobierz┬╗┬╗

 Załączniki nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych - pobierz┬╗┬╗

 Załączniki nr 3 - Oświadczenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - pobierz┬╗┬╗

 Załączniki nr 4 - Wykaz os├│b - pobierz┬╗┬╗

=================================================

 

        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorc├│w, spełniających poniższe wymogi, do składania ofert na świadczenie na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach usług przez specjalist├│w (psycholog├│w, pracownik├│w socjalnych, doradc├│w zawodowych, pedagog├│w), uprawnionych do wydawania orzeczeń w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (2015-12-23)

 Zapytanie ofertowe - pobierz┬╗┬╗

 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - pobierz┬╗┬╗

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie - pobierz┬╗┬╗

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie osoby fizycznej - pobierz┬╗┬╗

 Załącznik nr 4 - Wykaz os├│b - pobierz┬╗┬╗

=================================================

 


Zam├│wienia publiczne realizowane zgodnie z ustawą Prawo zam├│wień publicznych

 

       

        Ogłoszenie o zam├│wieniu - Roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa i remont pomieszczeń segmentu żywieniowego oraz rozbi├│rka piwnicy w budynku przy ul. O. Langego 6 w Siedlcach.
OGŁOSZENIE O ZAM├ôWIENIU - Roboty budowlane zostało opublikowane w Biuletynie Zam├│wień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl.
Ogłoszenie nr 358150 - 2016 z dnia 02-12-2016r.
Ogłoszenie - pobierz┬╗┬╗
Specyfikacja Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia - pobierz┬╗┬╗
    Zapytanie I do SIWZ - pobierz┬╗┬╗
    Odpowiedzi na zapytanie I do SIWZ - pobierz┬╗┬╗
    Zapytanie II do SIWZ - pobierz┬╗┬╗
    Odpowiedzi na zapytanie II do SIWZ - pobierz┬╗┬╗
Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany
   - część budowlana: projekt,
   - część elektryczna: opis, E-01, E-02, E-03, E-04, E-05, E-06, E-07,
   - CO: - projekt, opis, rys. S1, rys. S2, wyniki,
   - wod-kan: projektrys. S1, rys. S2, rys. S3
Załączniki nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob├│t
   - część budowlana: specyfikacja,
   - część elektryczna: specyfikacja,
   - CO: specyfikacja,
   - wod-kan: specyfikacja
Załączniki nr 3 do SIWZ - Przedmiary
   - część budowlana: przedmiar,
   - część elektryczna: przedmiar,
   - wod-kan w tym C.O.: strona tytułowa, przedmiar
Załączniki nr 4 do SIWZ - Pozwolenie na budowę  - pobierz┬╗┬╗
Załączniki nr 5 do SIWZ - Formularz oferty w formacie umożliwiającym edycję - pobierz┬╗┬╗
Załączniki nr 6 do SIWZ- Wz├│r umowy - pobierz┬╗┬╗

Informacja z otwarcia ofert - pobierz┬╗┬╗
    Wz├│r oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz┬╗┬╗

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz┬╗┬╗

=================================================
 

        Ogłoszenie o zam├│wieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zesp├│ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 154951 - 2016 z dnia 25.07.2016 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zam├│wień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2016-07-25)

 Ogłoszenie - pobierz┬╗┬╗

 Specyfikacja Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia wraz z załącznikami - pobierz┬╗┬╗

 Załączniki nr 2, 5 i 6 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz┬╗┬╗

=================================================

 

        Ogłoszenie o zam├│wieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 143911-2016 z dnia 19.07.2016 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zam├│wień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2016-07-19)

 Ogłoszenie - pobierz┬╗┬╗

 Specyfikacja Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia wraz z załącznikami - pobierz┬╗┬╗

 Załączniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz┬╗┬╗

 Zapytanie I do SIWZ - pobierz┬╗┬╗

 Odpowiedzi na Zapytanie I do SIWZ - pobierz┬╗┬╗

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz┬╗┬╗

 Zmiany do SIWZ - pobierz┬╗┬╗

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz┬╗┬╗

=================================================

 

        Ogłoszenie o zam├│wieniu w trybie zam├│wienia publicznego na Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zesp├│ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach Numer ogłoszenia: 330028 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015

 Ogłoszenie o zam├│wieniu - pobierz┬╗┬╗

 Specyfikacja Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia - pobierz┬╗┬╗

 Załączniki 2, 5 i 6 w wersji edytowalnej - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 11 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 12 - pobierz┬╗┬╗

=================================================

 

         Ogłoszenie o zam├│wieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zesp├│ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 244250 - 2015 z dnia 17.09.2015 zostało opublikowane w Biuletynie Zam├│wień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2015-09-17)

 Ogłoszenie o zam├│wieniu - pobierz┬╗┬╗

 Specyfikacja Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia z załącznikami - pobierz┬╗┬╗

 Załączniki do SIWZ 1, 4, 5 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 11 - pobierz┬╗┬╗

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 12 - pobierz┬╗┬╗

=================================================

        

         Ogłoszenie o zam├│wieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
Ogłoszenie numer: 121257 - 2015
z dnia 13.08.2015 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zam├│wień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2015-08-13)
Ogłoszenie o zam├│wieniu
Specyfikacja istotnych warunk├│w zam├│wienia z załącznikami
Załączniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję

Zapytanie I do SIWZ
Zapytanie II do SIWZ
Zapytanie III do SIWZ

Odpowiedzi na Zapytania I, II i III do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zam├│wieniu

Wz├│r umowy po zmianach

Zapytanie IV do SIWZ
Odpowiedzi na Zapytanie IV do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015-08-26)

=================================================

 

 

Menu

Aktualno┼Ťci
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zast─Öpcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zam├│wienia Publiczne
Nab├│r w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zesp├│┼éÔÇÜ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zesp├│┼éÔÇÜ
do Spraw Orzekania
o Niepe┼énosprawno┼Ťci
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Dodatek w─Öglowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa stałego
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Wa┼╝ne dokumenty
Aktywny Samorz─ůd
Druki wniosk├│w
Archiwum
Zobacz tak┼╝e
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dost─Öpno┼Ťci
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZAST─śPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA