mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodz膮: Miko砤j, Emilian, Leontyna

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego O艣rodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Deklaracja dost臋pno艣ci

Deklaracja dost臋pno艣ci strony internetowej Miejskiego O艣rodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Miejski O艣rodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach zobowi膮zuje si臋 zapewni膰 dost臋pno艣膰 swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych. O艣wiadczenie w sprawie dost臋pno艣ci ma zastosowanie do Strony internetowej Miejskiego O艣rodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod wzgl臋dem zgodno艣ci z ustaw膮

Strona internetowa jest cz臋艣ciowo zgodna z ustaw膮 o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych z powodu niezgodno艣ci lub wy艂膮cze艅 wymienionych poni偶ej.

Tre艣ci niedost臋pne

 • Brak spe艂nienia wymog贸w kontrastu i zmiany wielko艣ci tekstu. Cz臋艣膰 materia艂贸w opublikowana jest w postaci skan贸w dokument贸w.

Wy艂膮czenia

 • Cz臋艣膰 materia艂贸w zosta艂a opublikowana w postaci skan贸w z powodu uwiarygodnienia ich poprzez zamieszczenie podpis贸w i piecz膮tek.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dost臋pno艣ci

 • Deklaracj臋 sporz膮dzono dnia:
 • Deklaracj臋 zosta艂a ostatnio poddana przegl膮dowi i aktualizacji dnia:

Deklaracj臋 sporz膮dzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosk贸w odpowiada: Adam Kowalczuk.
 • E-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl
 • Telefon: 25 794 30 01

Ka偶dy ma prawo:

 • zg艂osi膰 uwagi dotycz膮ce dost臋pno艣ci cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zg艂osi膰 偶膮danie zapewnienia dost臋pno艣ci cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskowa膰 o udost臋pnienie niedost臋pnej informacji w innej alternatywnej formie.

呕膮danie musi zawiera膰:

 • dane kontaktowe osoby zg艂aszaj膮cej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, kt贸rej dotyczy 偶膮danie,
 • wskazanie dogodnej formy udost臋pnienia informacji, je艣li 偶膮danie dotyczy udost臋pnienia w formie alternatywnej informacji niedost臋pnej.

Rozpatrzenie zg艂oszenia powinno nast膮pi膰 niezw艂ocznie, najp贸藕niej w ci膮gu 7 dni. Je艣li w tym terminie zapewnienie dost臋pno艣ci albo zapewnienie dost臋pu w alternatywnej formie nie jest mo偶liwe, powinno nast膮pi膰 najdalej w ci膮gu 2 miesi臋cy od daty zg艂oszenia.

Skargi i odwo艂ania

Na niedotrzymanie tych termin贸w oraz na odmow臋 realizacji 偶膮dania mo偶na z艂o偶y膰 skarg臋 do organu nadzoruj膮cego poczt膮 lub drog膮 elektroniczn膮 na adres:

 • Organ nadzoruj膮cy: Dyrektor Miejskiego O艣rodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach
 • Adres: 08 鈥 110 Siedlce, ul. B. Prusa 16/18
 • E-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl
 • Telefon: 25 794 30 01

Skarg臋 mo偶na z艂o偶y膰 r贸wnie偶 do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dost臋pno艣膰 architektoniczna

 1. Budynek przy ul. B. Prusa 16/18 w Siedlcach
 • Opis dost臋pno艣ci wej艣cia do budynku i przechodzenia

Do budynku prowadzi ogólnodost臋pne wej艣cie przez drzwi otwierane na zewn膮trz, kolejne drzwi otwieraj膮 si臋 do wewn膮trz budynku. Przy drzwiach wej艣ciowych umieszczony jest dzwonek, którego mo偶na i nale偶y u偶ywa膰 w przypadku potrzeby uzyskania pomocy przy wej艣ciu do budynku lub w przypadku potrzeby skorzystania  z urz膮dzenia do transportu osób niepe艂nosprawnych (windy)  Do wej艣cia prowadz膮 schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

W przypadku braku mo偶liwo艣ci wej艣cia interesanta  do siedziby MOPR ka偶dy  pracownik Miejskiego O艣rodka Pomocy Rodzinie ma obowi膮zek obs艂u偶enia interesanta  na terenie nieruchomo艣ci  - przed budynkiem lub na parkingu.

Wszystkie ogólnodost臋pne hole, korytarze i drzwi s膮 przestronne i posiadaj膮 odpowiedni膮 szeroko艣膰 zapewniaj膮c膮 swobodne poruszanie si臋 osobom na wózkach inwalidzkich.

Na pi臋tro mo偶na wej艣膰 schodami z holu g艂ównego na parterze budynku lub wjecha膰 samoobs艂ugow膮 wind膮 (urz膮dzeniem do transportu osób niepe艂nosprawnych VIP 11). Wej艣cie do windy znajduje si臋 na zewn膮trz, obok wej艣cia g艂ównego do budynku.

Z holu g艂ównego mo偶na dosta膰 si臋 do:

 • Kancelarii,
 • Zespo艂u ds. Pomocy Osobom Niepe艂nosprawnym,
 • Zespo艂u ds. Kadr,
 • Dzia艂u Organizacyjno – Administracyjnego,
 • Inspektora Danych Osobowych,
 • Dzia艂u Analityczno-Programowego,
 • Dzia艂u Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zast臋pczej,
 • Zespo艂u ds. Poradnictwa Specjalistycznego ds. interwencji Kryzysowej i poradnictwa Specjalistycznego
 • Schody prowadz膮ce na I pi臋tro budynku

Na I pi臋trze budynku:

 • odbywa si臋 obs艂uga interesantów w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • interesantów przyjmuj膮 pracownicy socjalni,
 • znajduje si臋 Dzia艂 艢wiadcze艅 Pomocy Spo艂ecznej, Ksi臋gowo艣膰 oraz Dyrekcja.

Toaleta dla osób niepe艂nosprawnych znajduje si臋 na parterze budynku – cz臋艣膰 B nr pomieszczenia  10.

 • Opis dostosowa艅, na przyk艂ad pochylni, platform, informacji g艂osowych, p臋tlach indukcyjnych.

W budynku nie ma p臋tli indukcyjnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepe艂nosprawnych.

Przy budynku na ul. B. Prusa 16/18 w Siedlcach zosta艂y wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepe艂nosprawnych, na parkingu przed wjazdem na teren nieruchomo艣ci (po lewej stronie wjazdu) .

 • Informacje o mo偶liwo艣ci skorzystania z t艂umacza j臋zyka migowego na miejscu lub online.

     W budynku nie ma mo偶liwo艣ci z korzystania z t艂umacza j臋zyka migowego

 • Informacja o prawie wst臋pu z psem asystuj膮cym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku mo偶na wej艣膰 z psem asystuj膮cym i psem przewodnikiem.

 1. Budynek przy ul. K. Osi艅skiej 6 w Siedlcach
  (siedziba Dzia艂u 艢wiadcze艅 Rodzinnych oraz Dzia艂u 艢wiadcze艅 Wychowawczych)
 • Opis dost臋pno艣ci wej艣cia do budynku i przechodzenia

Budynek jest siedzib膮 wielu instytucji. Dzia艂y Miejskiego O艣rodka Pomocy Rodzinie zlokalizowane s膮 na parterze.

Do budynku prowadzi ogólnodost臋pne wej艣cie przez drzwi otwierane na zewn膮trz, kolejne drzwi otwieraj膮 si臋 do wewn膮trz budynku.

Obs艂uga Interesantów  Dzia艂u 艢wiadcze艅  Rodzinnych odbywa si臋 w oznaczonych pokojach biurowych zlokalizowanych na parterze budynku g艂ównego.

Obs艂uga Interesantów Dzia艂u 艢wiadcze艅 Wychowawczych odbywa si臋 w biurze obs艂ugi zlokalizowanym na parterze budynku w prawym skrzydle.

 • Opis dostosowa艅, na przyk艂ad pochylni, platform, informacji g艂osowych, p臋tlach indukcyjnych.

W budynku nie ma p臋tli indukcyjnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepe艂nosprawnych.

Przy budynku nie zosta艂y wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepe艂nosprawnych nie zosta艂y wyznaczone.

 • Informacje o mo偶liwo艣ci skorzystania z t艂umacza j臋zyka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma mo偶liwo艣ci z korzystania z t艂umacza j臋zyka migowego

 • Informacja o prawie wst臋pu z psem asystuj膮cym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku mo偶na wej艣膰 z psem asystuj膮cym i psem przewodnikiem.

 1. Budynek przy ul. B. Prusa w Siedlcach
  (siedziba Powiatowego Zespo艂u Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci)
 • Opis dost臋pno艣ci wej艣cia do budynku i przechodzenia

Budynek jest siedzib膮 Powiatowego Zespo艂u Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci oraz Wydzia艂ów Urz臋du Miasta Siedlce

Do budynku wchodzi si臋, po niewielkim podje藕dzie (pochylni), ogólnodost臋pnym wej艣ciem przez drzwi otwierane na zewn膮trz, kolejne drzwi otwieraj膮 si臋 wahad艂owo.

Przy wej艣ciu do budynku znajduje si臋 dzwonek, którego nale偶y u偶y膰 w przypadku problemów z wej艣ciem do budynku.

Obs艂uga Interesantów Zespo艂u odbywa si臋 na parterze (prawe skrzyd艂o), w oznaczonym pokoju biurowym.

Toaleta dla osób niepe艂nosprawnych znajduje si臋 na parterze budynku, wej艣cie z korytarza b臋d膮cego poczekalni膮.

W budynku jest dost臋pny wózek inwalidzki.

 • Opis dostosowa艅, na przyk艂ad pochylni, platform, informacji g艂osowych, p臋tlach indukcyjnych.

W budynku nie ma p臋tli indukcyjnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepe艂nosprawnych.

Przy budynku nie zosta艂y wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepe艂nosprawnych nie zosta艂y wyznaczone.

 • Informacje o mo偶liwo艣ci skorzystania z t艂umacza j臋zyka migowego na miejscu lub online.

 W budynku nie ma mo偶liwo艣ci z korzystania z t艂umacza j臋zyka migowego

 • Informacja o prawie wst臋pu z psem asystuj膮cym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku mo偶na wej艣膰 z psem asystuj膮cym i psem przewodnikiem.

 

`
 

Menu

Aktualno艣ci
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zast臋pcza
Struktura MOPR
Rejony dzia艂ania pracownik贸w socjalnych
Zam贸wienia Publiczne
Nab贸r w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zesp贸艂鈥 Interdyscyplinarny
Powiatowy Zesp贸艂鈥
do Spraw Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci
艢wiadczenia rodzinne
Dodatek os艂onowy
Dodatek w臋glowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa sta艂ego
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Spo艂eczna Os贸b Niepe艂nosprawnych
Prace spo艂ecznie u偶yteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepe艂nosprawnej
Wa偶ne dokumenty
Aktywny Samorz膮d
Druki wniosk贸w
Archiwum
Zobacz tak偶e
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dost臋pno艣ci
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZAST臉PCZA
      PILNIE POSZUKIWANA