mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

 
Edycja 2024 r. Edycja 2023 r. Edycja 2022 r. Edycja 2021 r.

 

 

      

     Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego,
w ramach Funduszu Solidarnościowego
(umowa z dnia 14 lutego 2024 roku)


Kwota dofinansowania: 1 248 643,20 zł
Całkowita wartość zadania: 1 270 643,20 zł

 

Celem Programu jest pomoc dzieciom do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź równoważnym stopniu niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.
Bezpłatne usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz mieszkańców Miasta Siedlce.

 

Ogłoszenie i zasady przystąpienia do Programu - pobierz»»
Karta zgłoszenia do udziału w Programie - pobierz»»
Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej - pobierz»»
Oświadczenie osoby o wskazaniu asystenta do świadczenia usług asystencji osobistej - pobierz»»
Klauzula informacyjna - pobierz»»

 

Ogłoszenie zamieszczono: 12.02.2024 r.


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA