mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Wera, Zofia, Honoriusz

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

 
Edycja 2023 r. Edycja 2022 r. Edycja 2021 r.

 

 

      

     Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2023 dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego,
w ramach Funduszu Solidarnościowego


Kwota dofinansowania: 992 158,73 zł
Całkowita wartość zadania: 1 012 158,73 zł


Celem Programu jest pomoc dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź równoważnym stopniu niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Usługi asystencji osobistej będą świadczone dla mieszkańców Miasta Siedlce.

 

Ogłoszenie i zasady przystąpienia do Programu - pobierz»»
Karta zgłoszenia do udziału w Programie - pobierz»»
Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej - pobierz»»
Oświadczenie osoby o wskazaniu asystenta do świadczenia usług asystencji osobistej - pobierz»»
Klauzula informacyjna - pobierz»»

 

Ogłoszenie zamieszczono: 28.02.2023 r.


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Dodatek węglowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa stałego
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA