mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Balbina, Paulina, Bibiana

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Ochrona Danych Osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach z siedzibą
   przy ul. Sienkiewicza 32, nr tel. (25) 794-30-01
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą
   w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących
   im na mocy ww. rozporządzenia, można kontaktować się przez adres e-mail: iodo@mopr.siedlce.pl
   lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających ze Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wydania zaświadczenia na potrzeby złożenia wniosku w ramach Programu "czyste powietrze".  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających ze Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osób rekrutujących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających z pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w celu związanym w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  - pobierz»»

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA