mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Ochrona Danych Osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach z siedzibą
przy ul. Sienkiewicza 32, nr tel. (25) 794-30-01

2.  Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą
w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących
im na mocy ww. rozporządzenia, można kontaktować się przez adres e-mail: iodo@mopr.siedlce.pl 
lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających z dodatku mieszkaniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających z dodatku elektrycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzana danych osobowych w celu przyjmowania i rozpatrywania wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia prawa do dodatku węglowego - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dotycząca dodatku osłonowego - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających ze Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dotycząca wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby złożenia wniosku w ramach Programu „czyste powietrze” - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach - pobierz»»

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przepisów w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach - pobierz»»

 


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA