mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Opieka wytchnieniowa

 
Edycja 2024 r. Edycja 2023 r. Edycja 2022 r. Edycja 2021 r.

 

 

Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego,
w ramach Funduszu Solidarnościowego
(umowa z dnia 1 marca 2024 roku)

 

Kwota dofinansowania: 233 401,50 zł
Całkowita wartość zadania: 244 401,50 zł

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Bezpłatne usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Miasta Siedlce będą realizowane w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Ogłoszenie i zasady przestąpienia oraz rozpatrywania zgłoszeń do Programu - pobierz»»
Karta zgłoszenia do udziału w Programie - pobierz»»
Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej - pobierz»»
Oświadczenie o wskazaniu osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej - pobierz»»
Klauzula informacyjna - pobierz»»

 

Ogłoszenie zamieszczono: 26.02.2024 r.  

 


 

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację
Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

 


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.), poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu - pobierz»»

 

Ogłoszenie zamieszczono: 25.11.2023 r.


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA