mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Balbina, Paulina, Bibiana

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Opieka wytchnieniowa

 

 

 

       Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.


       Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, a także zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.


       Usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Miasta Siedlce realizowane będą w formie:


- pobytu dziennego miejscu wskazanym przez Uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Prezydenta Miasta Siedlce dla 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. W czasie realizacji Programu świadczenie usług opieki wytchnieniowej może trwać: dla 6 osób – maksymalnie 240 godzin; dla 4 osób – maksymalnie 120 godzin. Czas świadczenia ww. usług
dla jednego uczestnika może wynosić maksymalnie 12 godzin na dobę;


- pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez Uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Prezydenta Miasta Siedlce dla 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. W czasie realizacji Programu na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego przysługuje limit 14 dni na jedną osobę.


       Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą bezpłatnie w okresie lipiec – grudzień 2021 r.


       Do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 zapraszamy osoby zainteresowane wsparciem w postaci bezpłatnych usług opieki wytchnieniowej, realizowanych w formie pobytu dziennego i całodobowego.


       Wnioski w postaci wypełnionej „Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Do karty należy dołączyć:
1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
2. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
3. „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIN”, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.

       Karta pomiaru, nie jest dokumentem obowiązkowym, jednakże w przypadku dużej liczby zgłoszeń osoby posiadające tę Kartę oraz spełniające podstawowe kryteria określone w Programie będą miały zapewniony dostęp do usługi Opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.


       Wzory ww. formularzy można otrzymać w siedzibie MOPR lub pobrać w formie pliku ze strony Ośrodka – www.mopr.siedlce.pl.
       Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie MOPR w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32 w godzinach 800 – 1400 lub poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą w godzinach 800 – 1600. Zgłoszenia przyjmowane będą również w formie korespondencyjnej oraz drogą elektroniczną na adres sekretariat@mopr.siedlce.pl lub na skrzynkę epuap – adres /MOPR_Siedlce/SkrytkaESP.

       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach przyznając usługę opieki wytchnieniowej będzie uwzględniał potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, wymaga wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego
np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat. Ponadto przyznając usługę bierze się pod uwagę stan zdrowia oraz sytuację życiową uczestników Programu.

       Nabór zgłoszeń wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu rodzin, które możemy objąć pomocą.

 

 Karta agłoszeniowa - pobierz»»

 Karta oceny stanu zdrowia - pobierz»»

 Klauzula informacyjna - pobierz»» 


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA