mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Rehabilitacja Społeczna

 

Druki wniosków Działu Rehabilitacji Społecznej:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:
 
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - pobierz»»
 Wniosek lekarza o skierowanie na turnus - pobierz»»
 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych i oświadczenie turnus - pobierz»»
 Informacja o wyborze turnusu i oświadczenie organizatora - pobierz»»
 Informacja o aktualnym stanie zdrowia - pobierz»»

Dofinansowanie zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - pobierz»»

 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych i oświadczenie środki pomocnicze i ortopedyczne - pobierz»»

 

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego:

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny środków pomocniczych - pobierz»»

 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych i oświadczenie sprzęt rehabilitacyjny - pobierz»»

 Zaświadczenie lekarskie sprzęt rehabilitacyjny - pobierz»»

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się:

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych  - pobierz»»

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych - pobierz»»

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się - pobierz»»

 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - pobierz»»


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA