mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Rehabilitacja Społeczna

 

Druki wniosków Działu Rehabilitacji Społecznej:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:
 
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - pobierz»»
 Wniosek lekarza o skierowanie na turnus - pobierz»»
 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych i oświadczenie turnus - pobierz»»
 Informacja o wyborze turnusu i oświadczenie organizatora - pobierz»»
 Informacja o aktualnym stanie zdrowia - pobierz»»

Dofinansowanie zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - pobierz»»

 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych i oświadczenie środki pomocnicze i ortopedyczne - pobierz»»

 

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego:

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny środków pomocniczych - pobierz»»

 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych i oświadczenie sprzęt rehabilitacyjny - pobierz»»

 Zaświadczenie lekarskie sprzęt rehabilitacyjny - pobierz»»

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się:

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych  - pobierz»»

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych - pobierz»»

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się - pobierz»»

 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - pobierz»»


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Dodatek węglowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa stałego
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA