mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Nabór w MOPR

 
Zarządzenie Nr 3/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach z dnia 10.03.2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania procesu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach - pobierz»»

Regulamin przeprowadzania procesu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach -
pobierz»»

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy oraz o naborze na te stanowiska są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej http://moprsiedlce.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy

 

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA