mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Balbina, Paulina, Bibiana

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Najważniejsze dokumenty

Statut MOPR

Regulamin Organizacyjny MOPR

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności MOPR za 2005 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2005 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności MOPR za 2006 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2006 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności MOPR za 2007 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2007 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności MOPR za 2008 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2008 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2010 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2012 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2014 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2018 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2019 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2020 r.

Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie Regulaminu przeprowadzania naboru

Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie Regulaminu przeprowadzania naboru

Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie Regulaminu przeprowadzania naboru

Regulaminu przeprowadzania naboru

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce do roku 2015

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce
na lata 2016 - 2025

Sprawozdanie z zakresu systemu pieczy zastępczej w 2016 roku

Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku

Sprawozdanie z zakresu systemu pieczy zastępczej w 2017 roku

Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku

Sprawozdanie z zakresu systemu pieczy zastępczej w 2018 roku

Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku

Uchwała Rady Miasta Siedlce w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Siedlce
na lata 2019-2022

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Siedlce
na lata 2019-2022

Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA