mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Najważniejsze dokumenty

Statut MOPR

Regulamin Organizacyjny MOPR

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności MOPR za 2005 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2005 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności MOPR za 2006 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2006 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności MOPR za 2007 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2007 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności MOPR za 2008 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2008 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2010 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2012 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2014 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności MOPR za 2018 r.

Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie Regulaminu przeprowadzania naboru

Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie Regulaminu przeprowadzania naboru

Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie Regulaminu przeprowadzania naboru

Regulaminu przeprowadzania naboru 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce do roku 2015

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce
na lata 2016 - 2025

Sprawozdanie z zakresu systemu pieczy zastępczej w 2016 roku 

Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku 

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dobry Start 300+
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt