mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Maria, Napoleon, Stefan

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Sprawozdanie z działalności MOPR za 2005 r.

Spis treści

I. Informacje wstępne

II. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

III. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez Miasto Siedlce organizacjom pozarządowym w 2005 roku

IV. Pozostała działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

V. Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

VI. Uwagi końcowe

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Wykres 2

Wykres 3

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA