mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Anzelm, Cyryl, Edward

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o realizowanym projekcie "Stawiam na siebie!"

Specjalistyczny punkt konsultacyjny

Projekcje filmów poruszających problemy społeczne

Konferencja pn: "Wsparcie rodziny drogą do reintegracji społecznej"

Galeria:

    Wystawa plastyczna "Przez twórczość do zdrowia"

    Konferencja pn.: "Wsparcie rodziny drogą do reintegracji społecznej"

    Szkolenie oraz turniej gry w bule

    Seanse filmowe w Obiekcie "NoveKino Siedlce"

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


Projekcje filmów poruszających problemy społeczne

Pobierz ulotkę informacyjną


Specjalistyczny punkt konsultacyjny
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o uruchomieniu Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego, którego działalność współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Punkt będzie czynny w soboty, od 26 września 2009 r. do 12 grudnia 2009 r. (z wyjątkiem 31 października br.), w godz. 8.30 – 13.30, w siedzibie MOPR przy ul. Sienkiewicza 32 w Siedlcach.

Bezpłatnych specjalistycznych konsultacji udzielać będą lekarze psychiatrzy, psycholodzy i prawnik. Szczegółowy harmonogram dyżurów: pobierz

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta zainteresowanych bezpłatnymi poradami.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach organizuje w dniach 15 – 16 grudnia 2009 r.
w ramach realizowanego projektu „Stawiam na siebie!” konferencję pn.:
"Wsparcie rodziny drogą do reintegracji społecznej"
(2009-12-08) więcej»»
Szczegółowy program Konferencji


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu pn. "Stawiam na siebie!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej:
Szczegóły ogłoszenia więcej»»
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
więcej»»
Umowa na kurs Sprzedawcy, Obsługi komputera, Księgowości
więcej»»
     Wykaz uczestników na kurs Księgowości
więcej»»
     Wykaz uczestników na kurs Obsługi komputera
więcej»»
     Harmonogram kursu Sprzedawca
więcej»»
     Harmonogram kursu Obsługa komputera
więcej»»
     Harmonogram kursu Księgowość
więcej»»
     Minimalny zakres informacji o współfinansowaniu kursów
więcej»»
Umowa na kurs Fryzjerstwa i Pielęgnacji paznokci
więcej»»
     Wykaz uczestników na kurs Fryzjerstwa
więcej»»
     Wykaz uczestników na kurs Pielęgnacji paznokci
więcej»»
     Harmonogram kursu Fryzjerstwa
więcej»»
     Harmonogram kursu Pielęgnacji paznokci
więcej»»
     Minimalny zakres informacji o współfinansowaniu kursów
więcej»»
Umowa na kurs Wózki widłowe i magazyn
więcej»»
     Wykaz uczestników na kurs Wózki widłowe i magazyn
więcej»»
     Harmonogram kursu Wózki widłowe i magazyn
więcej»»
     Minimalny zakres informacji o współfinansowaniu kursów
więcej»»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzącego do udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkoleń część B. więcej»»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzącego do udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkoleń część C. więcej»»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzącego do udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkoleń część A. więcej»»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania o cenę, prowadzącego do udzielenia zamówienia na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B i kat. C dla uczestników projektu pn. „Stawiam na siebie!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (2009-09-18) więcej»»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki prowadzącego do udzielenia zamówienia na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B, dla Uczestników projektu pn.: "Stawiam na siebie!". (2008-09-25) więcej»»


GaleriaVI edycja wystawy plastycznej "Przez twórczość do zdrowia", której towarzyszył warsztat
pt.: "Podaj rękę...", przeprowadzony przez firmę DRAMA WAY – Centrum Szkoleń i Rozwoju –
Siedlce, dnia 12 października 2009 roku

       

       

       Konferencja pn.: "Wsparcie rodziny drogą do reintegracji społecznej" –
Siedlce, dnia 15 – 16 grudnia 2009 roku

       

       

       

     Szkolenie oraz turniej gry w bule –
Siedlce, dnia 17 – 18 września 2009 roku oraz 02 października 2009 roku

       

       Seanse filmowe w Obiekcie "NoveKino Siedlce" –
Siedlce, dnia 16 – 18 listopada 2009 roku

     
 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dobry Start 300+
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt