mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Program Rodzina 500 Plus

 

 

ZMIANA REALIZATORA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Siedlce nie jest organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o to świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie wyjaśniamy, że świadczenie wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie wypłacane w terminach miesięcznych do dnia 31 maja 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na prawo do już przyznanego świadczenia wychowawczego również powinny być zgłaszane do tut. Ośrodka.

 

Dział Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, zajmujący się realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, czynny jest w następujących godzinach:
- poniedziałek – 8.10-16.00
- wtorek – 8.00-16.00
- środa – 8.00-16.00
- czwartek – 8.00-16.00
- piątek – 8.00-16.00

Od 14 czerwca 2021 r. obsługa interesantów będzie odbywała się w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8.10 do 14.00, w środę w godzinach od 8.10 do 15.45.

Siedziba Działu Świadczeń Wychowawczych – Siedlce, ul. Krystyny Osińskiej 6

Nr telefonu do Działu Świadczeń Wychowawczych – 25 794 31 94

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA