mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Mikoaj, Emilian, Leontyna

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Program Rodzina 500 Plus

 

 

ZMIANA REALIZATORA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Siedlce nie jest organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o to świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie wyjaśniamy, że świadczenie wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie wypłacane w terminach miesięcznych do dnia 31 maja 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na prawo do już przyznanego świadczenia wychowawczego również powinny być zgłaszane do tut. Ośrodka.

 

Dział Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, zajmujący się realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, czynny jest w następujących godzinach:
- poniedziałek – 8.10-16.00
- wtorek – 8.00-16.00
- środa – 8.00-16.00
- czwartek – 8.00-16.00
- piątek – 8.00-16.00

Od 14 czerwca 2021 r. obsługa interesantów będzie odbywała się w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8.10 do 14.00, w środę w godzinach od 8.10 do 15.45.

Siedziba Działu Świadczeń Wychowawczych – Siedlce, ul. Krystyny Osińskiej 6

Nr telefonu do Działu Świadczeń Wychowawczych – 25 794 31 94

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Dodatek węglowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa stałego
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA