mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Zadania zlecone

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności przez prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp. (2013-07-30)

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w 2011r.

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w 2010r.

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w 2009r.

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania: Prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego w 2008 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania: Prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego w 2008 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartych konkursów ofert na 2008 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania: Organizowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego w 2008 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w 2008r.

Wyniki konkursu ofert 2007r.

Wyniki konkursu ofert 2006r.

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy       Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w terminie od 01.09.2013r. do 31.12.2013r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności przez prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp. (2013-07-30)

Ogłoszenie o konkursie
Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wzór oświadczenia

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w 2011r.

Ogłoszenie  o otwartym konkursie ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej.

Prezydent Miasta Siedlce
z/s przy Skwerze Niepodległości 2
działając na podstawie art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)
ogłasza
wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej:

Lp. RODZAJ ZLECONEGO ZADANIA NAZWA PODMIOTU, KTÓRY OTRZYMAŁ DOTACJĘ KWOTA
DOTACJI
1. Prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku osobom bezdomnym Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
239 000 zł
2. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
1 100 000 zł
3. Prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego i żywności Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
149 000 zł
4. Zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach 132 000 zł
5. Prowadzenie bezpłatnej łaźni Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach 7 500 zł
6. Świadczenie bezpłatnych usług pralniczych Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach 7 500 zł
7. Pozyskiwanie żywności dla potrzebujących Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
61 200 zł
Caritas Diecezji Siedleckiej 64 500
Bank Żywności w Siedlcach 104 300
8. Prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
15 600 zł
Caritas Diecezji Siedleckiej 15 000 zł
9. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego (ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych) Caritas Diecezji Siedleckiej (świetlica przy ul. Świrskiego 57) 58 950 zł
Caritas Diecezji Siedleckiej (świetlica przy Parafii Św. Stanisława) 50 528 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu 40 423 zł
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa
w Siedlcach
48 200 zł
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„Styl Życia” w Siedlcach
37 054
Stowarzyszenie Domu Dziecka –
Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny
w Siedlcach
37 054
Stowarzyszenie ABEON 27 791

Z każdym z Podmiotów, wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert, zawarte zostały umowy określające warunki realizacji zadania, w tym w szczególności termin realizacji zadania, wysokość dotacji celowej i sposób jej przekazywania, tryb kontroli realizacji zadania oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w 2010r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Warunki dot. prowadzenia bezpłatnej łaźni
Warunki dot. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych
Warunki dot. organizowania i prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych
Warunki dot. pozyskiwania żywności
Warunki dot. prowadzenia magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp.
Warunki dot. prowadzenia magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych
Warunki dot. prowadzenia noclegowni
Warunki dot. świadczenia bezpłatnych usług pralniczych
Warunki dot. zapewnienia posiłku
Wzór oferty
O
świadczenie

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu pomocy społecznej.

Prezydent Miasta Siedlce
z/s przy Skwerze Niepodległości 2
działając na podstawie art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
ogłasza
wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu pomocy społecznej:

Lp. RODZAJ ZLECONEGO ZADANIA NAZWA PODMIOTU, KTÓRY OTRZYMAŁ DOTACJĘ KWOTA
DOTACJI
1. Prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku osobom bezdomnym Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
235 600 zł
2. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
1 150 000 zł
3. Prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności, przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego itp. Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
60 000 zł
4. Prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
30 000 zł
5. Zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach 110 000 zł
6. Prowadzenie bezpłatnej łaźni Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach 6 000 zł
7. Świadczenie bezpłatnych usług pralniczych Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach 6 000 zł
8. Pozyskiwanie żywności dla potrzebujących Bank Żywności w Siedlcach 17 500 zł
9. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego (ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych) Caritas Diecezji Siedleckiej (świetlica przy ul. Świrskiego 57)

Caritas Diecezji Siedleckiej (świetlica przy Parafii Św. Stanisława)

Stowarzyszenie Kultura – Oświata – Samorządność KOS

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa
w Siedlcach

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„Styl Życia” w Siedlcach


Stowarzyszenie Domu Dziecka –
Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny
w Siedlcach


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu
28 512 zł


17 148 zł


52 876 zł


40 840 zł


33 062 zł


31 030 zł
34 743 zł

Z każdym z Podmiotów, wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert, zawarte zostały umowy określające warunki realizacji zadania, w tym w szczególności termin realizacji zadania, wysokość dotacji celowej i sposób jej przekazywania, tryb kontroli realizacji zadania oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w 2009r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Warunki dot. prowadzenia bezpłatnej łaźni
Warunki dot. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych
Warunki dot. organizowania i prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych
Warunki dot. pozyskiwania żywności
Warunki dot. prowadzenia magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp.
Warunki dot. prowadzenia magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych
Warunki dot. prowadzenia noclegowni
Warunki dot. świadczenia bezpłatnych usług pralniczych
Warunki dot. zapewnienia posiłku
Wzór oferty
Oświadczenie

Prezydent Miasta Siedlce zaprasza do składania ofert na realizację w 2009 roku następującego zadania z zakresu pomocy społecznej: Pozyskiwanie żywności dla potrzebujących
Ogłoszenie o konkursie więcej»»
Warunki konkursu
więcej»»
Oświadczenie oferenta
więcej»»
Wzór oferty
więcej»»
Wyniki konkursu więcej»»

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania: Prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego w 2008 r.

Prezydent Miasta Siedlce
z/s przy Skwerze Niepodległości 2
działając na podstawie art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
ogłasza,
że w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego” wpłynęła jedna oferta, którą złożył Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach.
Wobec tego, że oferta Podmiotu spełnia wymagane kryteria podjęto decyzję o przyznaniu PKPS, na realizację tego zadania w 2008 roku, dotacji w wysokości 29.000,00 zł.

Z ww. Podmiotem zawarta została umowa określające warunki realizacji zadania, w tym w szczególności termin realizacji zadania, wysokość dotacji celowej i sposób jej przekazywania, tryb kontroli realizacji zadania oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Wojciech Kudelski

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania: Prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego w 2008 r. (2008-03-12)

Warunki konkursu ofert pobierz»»
Oświadczenie pobierz»»

Prezydent Miasta Siedlce z/s przy Skwerze Niepodległości 2 działając na podstawie art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe ... wiecej»»

Ogłoszenie o wynikach otwartych konkursów ofert na 2008 r.

Prezydent Miasta Siedlce
z/s przy Skwerze Niepodległości 2
działając na podstawie art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
ogłasza
wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2008 roku zadań z zakresu pomocy społecznej
pobierz»»

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania: Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego w 2008 r. (2007-11-30)

Warunki konkursu ofert pobierz»»
Oświadczenie pobierz»»
Wzór oferty pobierz»»

Prezydent Miasta Siedlce z/s przy Skwerze Niepodległości 2 działając na podstawie art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe ... więcej»»

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w 2008r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Warunki dot. prowadzenia bezpłatnej łaźni
Warunki dot. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych
Warunki dot. pozyskiwania żywności
Warunki dot. prowadzenia magazynu
Warunki dot. prowadzenia noclegowni
Warunki dot. świadczenia bezpłatnych usług pralniczych
Warunki dot. zapewnienia posiłku
Wzór oferty
Oświadczenie

Wyniki konkursu ofert 2007r.

Prezydent Miasta Siedlce
z/s przy Skwerze Niepodległości 2
działając na podstawie art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
ogłasza
wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2007 roku zadań z zakresu pomocy społecznej:
 
Lp. RODZAJ ZLECONEGO ZADANIA NAZWA PODMIOTU, KTÓRY OTRZYMAŁ DOTACJĘ KWOTA
DOTACJI
1. Prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku osobom bezdomnym Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
150 000 zł
2. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
790 000 zł
3. Prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności, przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego itp. Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
50 000 zł
4. Zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach 91 392 zł
5. Zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym Caritas Diecezji Siedleckiej 13 608 zł
5. Prowadzenie bezpłatnej łaźni Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach 3 500 zł
6. Świadczenie bezpłatnych usług pralniczych Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach 3 500 zł
7. Pozyskiwanie żywności dla potrzebujących Bank Żywności w Siedlcach 17 000 zł
8. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego (ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych) Caritas Diecezji Siedleckiej (świetlica przy ul. Świrskiego 57)

Caritas Diecezji Siedleckiej (świetlica przy Parafii Św. Stanisława)

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu

Stowarzyszenie Kultura – Oświata – Samorządność KOS

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa

Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Styl Życia”

Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny

28 728 zł


18 884 zł


22 765 zł30 365 zł


22 937 zł

17 341 zł


35 240 zł


20 975 zł

22 765 zł

Z każdym z Podmiotów, wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert, zawiera się umowy określające warunki realizacji zadania, w tym w szczególności termin realizacji zadania, wysokość dotacji celowej i sposób jej przekazywania, tryb kontroli realizacji zadania oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.


Wyniki konkursu ofert 2006r.

Prezydent Miasta Siedlce
z/s przy Skwerze Niepodległości 2
działając na podstawie art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
ogłasza
wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2006 roku zadań z zakresu pomocy społecznej:
 
Lp. RODZAJ ZLECONEGO ZADANIA NAZWA PODMIOTU, KTÓRY OTRZYMAŁ DOTACJĘ KWOTA
DOTACJI
1. Prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku osobom bezdomnym Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach 144 100 zł
2. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach 785 000 zł
3. Prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach 26 000 zł
4. Zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach 100 000 zł
5. Prowadzenie bezpłatnej łaźni Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach 3 500 zł
6. Świadczenie bezpłatnych usług pralniczych Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach 3 500 zł
7. Pozyskiwanie żywności dla potrzebujących Bank Żywności w Siedlcach 16 700 zł
8. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego (ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych) Caritas Diecezji Siedleckiej (świetlica przy ul. Świrskiego 57)

Caritas Diecezji Siedleckiej (świetlica przy Parafii Św. Stanisława)

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu

Stowarzyszenie Kultura – Oświata – Samorządność KOS

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa

Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Styl Życia”

30 803 zł


20 934 zł


21 355 zł36 101 zł


22 319 zł


8 342 zł


36 333 zł


23 813 zł

Z każdym z Podmiotów, wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert, zawarto umowę, w której określone zostały warunki realizacji zadania, w tym w szczególności termin realizacji zadania, wysokość dotacji celowej i sposób jej przekazywania, tryb kontroli realizacji zadania oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA