mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Dominika, Laura, Norbert

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Wynajem sal szkoleniowych z cateringiem

Spektakl teatralny

Projekcje filmów poruszających problemy społeczne

Zaproszenie na konferencję pn.: "...depresja..."

Informacja o zrealizowanym projekcie

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach organizuje w dniach 15 i 16 października 2013 r. konferencję pn.: "…depresja…" (2013-10-04)
Zaproszenie
Szczegółowy Program Konferencji

 


 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na bezpłatne projekcje w NoveKino Siedlce filmów poruszających problemy społeczne. (2013-09-30)

 

      

 

 


 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na bezpłatny spektakl Teatru im. S. Jaracza w Łodzi "Pamięć wody". (2013-09-11)

 

      


 


 

       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zgodnie z zasadą konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wykaz usług podobnych

Oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem stanowiącym przedmiot najmu
Oświadczenie o zamiarze powierzenia realizacji części zlecenia podwykonawcom
Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania zlecenia
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą

 


 

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

 

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o uruchomieniu, w ramach projektu pn.: „Stawiam na siebie!”, Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego, którego działalność współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Punkt będzie czynny w soboty, od 02 lutego do 14 grudnia 2013 r., w godz. 8.30 – 13.30, w siedzibie MOPR, przy ul. Sienkiewicza 32.
Bezpłatnych, specjalistycznych konsultacji udzielać będą psycholodzy i prawnicy.

Szczegółowy harmonogram dyżurów specjalistów: pobierz

Zainteresowanych mieszkańców Miasta serdecznie zapraszamy!
===========================================

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA