mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

VII. ZADANIA PZOoN

 

ORZECZENIA poza ustaleniem statusu osoby orzeczonej jako osoby niepełnosprawnej, stanowią również podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.


DEFINICJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy (ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).


POSTĘPOWANIE ORZECZNICZE co do zasady jest zespołowe i dwuinstancyjne.
• pierwsza instancja- Powiatowe/Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
• druga instancja- Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Rejonowe Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpatrują sprawy dotyczące odwołań od orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności .
W posiedzeniu składu orzekającego uczestniczy co najmniej dwóch specjalistów – członków zespołu orzekającego. Jednym jest lekarz sprawujący jednocześnie funkcję przewodniczącego składu orzekającego. Drugim członkiem składu orzekającego może być pedagog, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy albo inny lekarz.


Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają:
a) orzeczenia o:
- niepełnosprawności,
- stopniu niepełnosprawności,
- wskazaniach do ulg i uprawnień.
b) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność,
c) karty parkingowe.

 

Wstecz

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA