mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Siedlcach powstał w 1998 r. jako pierwszy ośrodek w Siedlcach realizujący program oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W początkowych założeniach przewidziano 10 miejsc. Obecnie codziennie z zajęć korzysta 30 osób.
Ośrodek mieści się w siedzibie głównej MOPR przy ul. Sienkiewicza 32.
Kontakt telefoniczny możliwy pod numerem 25 794 30 23, e-mailowy poprzez sds@mopr.siedlce.pl

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mającym na celu podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia.

Nadrzędnymi celami realizowanymi przez ŚDS jest:
- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób z problemami zdrowia psychicznego i niepełnosprawnością intelektualną oraz umożliwienie im i ich rodzinom aktywnego uczestnictwa w tych działaniach,
- integrację ze środowiskiem lokalnym – w szczególności stymulowanie zaangażowania lokalnych społeczności w projekty promujące edukację z zakresu problemów zdrowia psychicznego,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób z problemami zdrowia psychicznego.

Postępowanie terapeutyczne Domu w zakresie programu wspierająco – rehabilitacyjnego dla osób z problemami zdrowia psychicznego w szczególności realizuje następujące cele:
- podtrzymywanie i stymulowanie umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych i zaradności życia codziennego,
- rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych,
- zdobywanie wiedzy na temat choroby psychicznej poprzez aktywne uczestnictwo w treningach terapeutycznych i zajęciach z psychoedukacji,
- wspieranie w kryzysach emocjonalnych i interpersonalnych.

Postępowanie terapeutyczne Domu w zakresie postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualna w szczególności realizuje następujące cele:
- podtrzymywanie i stymulowanie umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych i zaradności życia codziennego,
- rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych,
- rozwijanie zainteresowań własnych uczestnika Domu,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności uczestnika adekwatnie do jego możliwości psychospołecznych.

Zajęcia terapeutyczne w Domu realizowane są w ramach postępowania wspierajaco- rehabilitacyjnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychospołecznych uczestnika obejmują w szczególności;
• Treningi umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej
- Trening budżetowy
- Trening umiejętności praktycznych
- Trening kulinarny
- Trening czystości osobistej
- Trening lekowy
- Trening radzenia sobie z objawami choroby
- Trening relaksacyjny
• Trening umiejętności społecznych
• Psychoedukacja
• Terapia kulinarna
- Zajęcia kulinarne praktyczne
• Terapia artystyczna
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia dramowe
- Zajęcia teatralne
- Zajęcia muzyczne
• Terapia rekreacyjno-rehabilitacyjne
- Zajęcia sportowe
- Spacery i wycieczki rowerowe
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
• Kulturoterapia
- wycieczki krajoznawcze,
- wyjścia edukacyjne
• Zajęcia techniczne
• Zajęcia komputerowe

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA